VZHŮRU DO POODŘÍ

23. října 2023 | | | | | |

Region Poodří. Slezský region Poodří . Kus nádherné země podél meandrů řeky Odry, ale o pěkný kus rozlehlejší než Chráněná krajinná oblast Poodří. Region i CHKO právem a hrdě nesou…

Region Poodří. Slezský region Poodří

. Kus nádherné země podél meandrů řeky Odry, ale o pěkný kus rozlehlejší než Chráněná krajinná oblast Poodří. Region i CHKO právem a hrdě nesou jméno, které jim řeka Odra dala. Přiznejme si, že to zní mnohem lépe než starověce latinský název Viadrus. To zní jako název kotle. To už mnohem lépe zní slezské jméno Uodra – ale musí se to umět vyslovit. Nikdy bych si nedovolil pokoušet se mluvit a napodobovat slezské nářečí s nenapodobitelnou melodičností a rytmem. Ale Poodří umíme vyslovit všichni a dobře. Měli bychom je také všichni a dobře poznat a porozumět kraji, o kterém toho – ruku na srdce – turistická veřejnost někde od Šumavy nebo Nejdku mnoho neví.

Odra u Spálovského mlýna

Nebo se mýlím? Těm, kdo vědí, se upřímně omlouvám. To ale neznamená, že bychom nemohli nejen připomenout to, co už třeba znáte a možná poodhalit i to, o čem třeba ještě nevíte.

Region Poodří, to je kromě samotné Odry, která pramení pod Fidlovým kopcem v Oderských vrších v sousedním Olomouckém kraji a protéká pak celým Moravskoslezským krajem. Než opustí území Česka, urazí celkem 113 kilometrů. Polskem pak protéká až do Štětína, kde sladce ředí slané vody Baltu, respektive Severního moře.

Meandry Odry

Pro region Poodří je řeka nejen prostým vodním tokem, je to území hodno pečlivé pozornosti. Její neregulované koryto s mnoha slepými rameny a mokřady jsou na jedné straně významným regulátorem vodního režimu pro široké okolí, na druhé straně chráněným územím s hnízdišti ptactva a územím ideálním pro spoustu vzácných živočichů vodních, suchozemských i obojživelných. Pro fotografy je pak pravým rájem. Jen je třeba se zde chovat více, jak slušně a k přírodě uctivě.

Nicméně, přidáme-li  k samotné řece území přibližně vytýčeno městy Odry, Fulnek, Bílovec, Studénka, Klimkovice, Albrechtičky, Sedlnice, Mošnov a Bartošovice, máte před sebou kraj, kterým se můžete toulat na kole i pěšky a objevovat místa s půvaby až nečekanými.

Třeba národní geopark Krajina břidlice – relativně nový turistický produkt vybudovaný v bývalých břidlicových dolech. Díky dobré práci skupiny nadšenců geopark Krajina břidlice už několik let představuje výsledky své práce na mnoha veletrzích a mohli jste je vidět i na zářijovém ITEPu v Plzni a najdete je také na listopadovém Regiontouru v Brně. Na obou veletrzích je Moravskoslezský kraj hlavním partnerem! Jistě se tam dozvíte i mnoho o regionu Poodří. Každopádně ale – vice, než jakákoliv prezentace, je osobní návštěva, aktivně prožitý pobyt v Krajině břidlice, v Poodří. Už teď hledejte a www.krajinabridlice.cz – uvidíte. A my se budeme těšit, že se potkáme třeba u Weisshuhnova kanálu, u několika větrných mlýnů, u zatopeného lomu ve svobodných Heřmanicích nebo u kteréhokoli dalšího lomu.

Weisshuhnův kanál

Pak třeba vstoupíte do podzemí Flascharova dolu – to všechno, a ještě mnoho dalšího je Krajina Břidlice. Zapomenout ale nesmíte ani na Muzeum břidlice v Budišově nad Budišovkou nebo Imaginárium břidlice v Mokřinkách – v provozu ale budou zase až od příštího května.

A rozhledny – to je český, moravský i slezský fenomén. Máme hory i kopce s krásnými výhledy. A na nich často rozhledny, které nabízejí unikátní možnosti vidět, chápat a snad i porozumět všem krásám. Zkuste prosím nešetřit nohy a překonat případné obavy z výšek a vydejte se třeba na ochoz stříbrné věže u Skalka Family parku v Porubě – na samém okraji regionu Poodří. Není vysoká, ale jejích stříbrných deset a půl metru nabízí nebývalé výhledy, včetně stejně stříbrné lávky. Rozhledna je přístupná v době provozu Skalka Family Parku – více najdete na www.skalkaostrava.cz

To Kanihůra, to je jiná káva. Nedaleko Bílova. Na místě, kde kdysi stávala její dřevěná předchůdkyně vyrostl stožár štíhlý jako jedle, s ochozem ve výšce jedno sto třiceti sedmi standardních schodů. Uvidíte odsud Nejen Studénku, Nový Jičín, Kopřivnici, Hukvaldy, Bílovec, i Trúbu ve Štramberku, ale i Javorníky, Beskydy, Nízký Jeseník, samotný vrch Radhoště, horu Lysou a třeba i Helfštýn. No – dost dobrý, ne?

Kanihůra u Bílova

A co třeba Blahutovice? Vesnice nedaleko Jesníku nad Odrou se jen zdánlivě vymyká všem nárokům moderního a všemi all inclusive rozmazlenými turisty. Ale při troše dobré vůle a se svačinou v batohu si právě zde, podobně jako na mnoha dalších místech Poodří užijete turistického all inclusive co hrdlo ráčí – Františkova cesta – jedna z čtyřiceti v Evropě, Výletiště a rozhledna. Je součástí projektu „Silesianka – stezka rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia“. Taky dost dobrý!

Do stejného projektu patří i Veselská rozhledna – poslední z mnoha, které dnes navštívíme. Není vysoká, ale je zajímavá. Dřevěná stavba je „podepřena“ betonovým podstavcem krytým hlínou a tvořící malé návršíčko. Středem podstavce vede průchod nabízející dokonce zajímavé průhledy. Okolí rozhledny je působivě, nápaditě a nezvykle výtvarně pojednáno. Uvidíte sami. Je malá, ale nemůže se nelíbit.

Tak zatím dost toulek přírodou, vraťme se do civilizace.

Kam dříve? Kam potom. I toto téma by zabralo desítky stran textu a další desítky stran fotografií a map. Tak aspoň něco.

Klimkovice

Město skoro na samém jižním okraji Ostravy – proč právě sem? Klimkovice lázně, kostel sv, Kateřiny spojený krytou chodbou se zámkem, a hlavně Muzeum Poodří. Možná právě v Klimkovicích byste měli zahájit své putování regionem Poodří. Zde se dozvíte nejen o Klimkovicích, ale o celém regionu, jeho tradicích historii i současnosti. Zde dostanete informační výbavu, která by vám mohla stačit alespoň na tři dny pobytu.

Alespoň do doby, než dorazíte do dalších muzeí s podobnou tématikou jako jsou Dům přírody v Bartošovicích, Muzeum obce Albrechtičky, do Světa Komenského ve Fulneku nebo do Bartošovického mlýna. A pak – co k tomu přidat i Vagonářské muzeum ve Studénce a pak třeba i návštěvu už nedalekého letiště Leoše Janáčka v Mošnově? Zde byste si mohli zamluvit i vyhlídkový let a pokud by se vám zdálo, že byste si s kniplem poradili sami, raději to zkuste nejdříve v kokpitu leteckého simulátoru. Potom se třeba fakt rozhodnete pořídit si právě v Mošnově pilotní průkaz, pak si zde vybrat a koupit vlastní letadlo nebo letadélko a dokonce je zde i  hangárovat.

Tož, přátelé! Vzhůru do Poodří!

To by zatím stačilo. Na shledanou v Poodří a v celém Moravskoslezském kraji.

Na viděnou v expozici Moravskoslezského kraje na veletrhu Regiontour v Brně od 2. do 5. listopadu 2023.

REGION POODŘÍ

742 54 Bartošovice č. 1 – zámek

www.regionpoodri.cz

e-mail:region@regionpoodri.cz

tel.: +420 556 720 490

www.mstourism.cz,

www.technotrasa.cz