O nás

Myšlenka založit časopis věnující se cestovnímu ruchu s jasnou orientací především na domácí turistické cíle, destinace a regiony zrála skoro dva roky. Už v lednu 1994 jsme se vydali na průzkum terénu – nejdříve na veletrhy cestovního ruchu v Brně a Praze, a hned nato jsme se rozjeli po republice, abychom sami na vlastní oči viděli a na vlastní kůži zažili, kde a jak se tento perspektivní obor začíná probírat.

Rok za rokem jsme si budovali pevnou pozici na českém, později i na slovenském a polském turistickém trhu – a v této tradici budeme pokračovat i nadále.

Máme za sebou první čtvrtstoletí celkem úspěšné existence. Za tu dobu jsme projeli naší krásnou republikou mnohokrát křížem krážem. Našli jsme spoustu skvělých lidí v regionech, městech i vesnicích, poznali a popsali jsme místa, o kterých se katalogy cestovních kanceláří nezmiňují, a dokonce je nechávají ve stínu zájmu i takzvaně velká či prestižní média – ať už všeobecná, veřejnoprávní nebo „odborná“. Držíme se svého kopyta.

Dnes jsme nejstarší český časopis o turistice s tradicí, bohatými zkušenostmi z oblasti marketingu a znalostí tří středoevropských atraktivních turistických trhů.

Je tomu sotva dva měsíce, co jsme otevřeli novou kapitolu existence TRAVEL profi v moderním technologickém pojetí.

Po pětadvaceti letech přecházíme z tištěné, papírové verze do elektronického prostoru.

TRAVEL profi můžete i nadále zdarma číst, komentovat, připomínkovat, doplňovat nebo kritizovat na našem novém webu: www.travel-profi,cz, na který se dostanete i přes adresu www.travelprofi.cz.

K rozhodnutí vydat se novou cestou nás přivedl nejen stále rychlejší rozvoj elektronických technologií, ale významnou měrou k němu přispěly i nedávné události, zejména opatření, omezení a razantní zásahy do celého oboru cestovního ruchu v důsledku celosvětové pandemie.

Svět se změnil a návrat do stavu předcovidového bude nejspíš velice dlouhý, bude-li vůbec možný.

Ale turizmus ani cestovní ruch, jako významný společenský, rekreační, sportovní, kulturně historický, a především ekonomický segment národního hospodářství nezanikne. Lidská touha cestovat, poznávat, setkávat se, odpočívat, bavit se, relaxovat a užívat si volných dnů proto nepomine.

Je jen otázkou, kdy a kam se lidé mají vypravit, proč právě k vám a co všechno u vás mohou prožít. Ale neméně důležitou otázkou je, zda turisté právě o vás vědí dost.

Proto jsme tady!

Je-li vůbec možné vtěsnat obsah rubriky „O nás“ do jedné věty, pak ji lze napsat:

„Jsme tady pětadvacet let a jsme rozhodnuti pro vás pracovat nejméně ještě jednou tak dlouho.“

Je to práce někdy vyčerpávající, celkem náročná, ale nesmírně krásná.

Kdykoliv se s námi můžete spojit

  • Telefonem: +420 608 079 270
  • E-mailem: laco: travelprofi@volny.cz, travel-profi@volny.cz
  • Prostřednictvím sociálních sítí: facebook, twitter
  • Osobně na akcích u vás, na veletrzích nebo po dohodě. Rádi za vámi přijedeme kdykoliv, kdy nás vyzvete nebo pozvete, rádi přijedeme i neohlášeni, popřípadě se pokusíme vás oslovit sami.

Chtělo by se nám popsat celých těch dlouhých pětadvacet let, vzpomenout na nadšení začátků, na obětavé lidi pracující na úřadech městských, obecních i okresních, připomenout si naše semináře z devadesátých let, zavzpomínat na velkolepé a srozumitelné regionální expozice na veletrzích cestovního ruchu, připomenout slavné doby píseckého Tour Region Filmu, popsat atmosféru, kdy se mnohé rodilo, dařilo i nedařilo.

Ale to je námět na velkou knihu. Snad se nám podaří postupně se věnovat krok za krokem i těmto návratům v čase. Bude nám ctí, pokud nám pomůžete, připomenete, co pro vás v těch letech bylo významné a na co je dobré nezapomenout. Pošlete nám svoje postřehy, popřípadě i fotografie nebo vlastní vzpomínky. Spojte se s námi bez ohledu na to, jestli v cestovním ruchu ještě pracujete, nebo jste se vydali jiným směrem.

Stejně tak budeme vděčni za každý nový impulz, za každou inspiraci a informace, co se u vás děje právě dnes, zítra, za týden nebo za měsíc.

Elektronická verze TRAVEL profi má oproti klasickému papírovému časopisu jednu obrovskou výhodu: můžeme reagovat z hodiny na hodinu, ze dne na den, z týdne na týden.

Nový časopis TRAVEL profi je schopen pracovat prakticky v rytmu deníku, týdeníku i měsíčníku naráz. Je jen na vás, jak rychle, v jakém rozsahu a za jakých podmínek jste připraveni nás informovat a zásobovat podklady.

Naším plánem a záměrem je publikovat aktuální zprávy, stejně jako celé propagační materiály v seriálech nebo ucelených tematických blocích týkajících se jak jednotlivých oblastí turistiky, tak i regionů, destinací nebo rekreačních oblastí.

To ještě existovaly okresy jako správní celky, a právě na jejich úřadech začínali s nadšením pracovat, sbírat zkušenosti a tvořit nový systém stovky lidí přesvědčených o tom, že domácí turista je a bude významným a váženým hostem a klientem.

V lednu 1996 jsme pak jako ryze rodinný podnik, bez jakékoliv podpory ze zahraničí nebo od domácích institucí typu tehdejší CCR ČR, vydali první vydání TRAVEL profi. S barevnou obálkou, ale vnitřními černobílými stránkami.

Pamětníci si jistě vzpomenou, že to byly doby, kdy mobilní telefony a internet, počítače a grafické programy byly více přáními než realitou. Byly to však doby, kdy jsme spolu mluvili, setkávali jsme se, plánovali a hledali nové cesty k turistické veřejnosti. České, moravské i slezské regiony rozkvétaly aktivitami, jejichž obliba neměla obdoby. Za připomenutí stojí písecký Tour Region Film, v Kadani se zrodil Císařský den, v Uherském Hradišti Slavnosti vína a otevřených památek a naše redakce byla v permanentním pohybu. Veletrhy cestovního ruchu byly velkolepými svátky turistiky.

TRAVEL profi byl a zase bude u všeho.

www.travel-profi.cz,

Starší verze papírových časopisů najdete na: www.floowie.com/travelprofi

Poštovní adresa:

TRAVEL profi, Horčičkova 546, 149 00 Praha 4 – Háje