Pětadevadesát svíček pro BVV, Veletrhy Brno

18. července 2023 | | | | | | |

Je nemálo jubilantů, kteří se letos dožívají kulatin i půlkultain. Někteří jsou slavní, jiní alespoň obecně známí, jiní docela neznámí. Ale jen málo je takových, kteří jsou současně slavní, známí,…

Je nemálo jubilantů, kteří se letos dožívají kulatin i půlkultain. Někteří jsou slavní, jiní alespoň obecně známí, jiní docela neznámí. Ale jen málo je takových, kteří jsou současně slavní, známí, a především VÝZNAMNÍ a VELEDŮLEŽITÍ v oborech společenských, obchodních, mezinárodních i regionálních. V každém století je jen nemnoho takových, jejichž významná jubilea by se měla slavit obecně, neváhám tvrdit, že celonárodně.

Jsou jubilea, která by se měla slavit celý rok.

Takovým je i letošních pětadevadesátka brněnského výstaviště známého dnes jako BVV, čili Veletrhy Brno, a.s.

Už je tomu nějaký týden, co se brány výstaviště otevřely všem, kdo chtěli přijít poblahopřát, pobavit se a připomenout nebo dozvědět se mnohé o jednom z nejkrásnější výstavních a veletržních areálů v Evropě.

Pětadevadesát let je pěkný kus – tedy skoro století. Připočteme-li k tomu, že nejstarší jádro výstaviště je z hlediska architektonického mimořádnou ukázkou tehdejšího funkcionalismu, kterému vdechli duši Josef Kalous, Emil Krátký, Bohuslav Fuchs i Josef Gočár.

Během skoro dalších sta let se výstaviště rozrostlo o neméně působivé pavilony jako slavné „Zetko“, neméně atraktivní „Géčka“, „M“, pavilon „O“,  nebo nejmodernější pavilony „F“ a „P“.

Veřejnosti přístupné oslavy pětadevadesátky se na BVV odehrály jako akce navazující na veletrhy IDET, a ISET tedy přehlídku technologií, vybavení systémů a techniky sloužící k obraně, ochraně bezpečnosti, prevence požárů a řešení krizových situací všeho druhu.

Čtyřicet tisíc lidí přišlo slavit, pobavit se, prohlédnout něco, co se běžně nevidí, a především se něco zajímavého dozvědět.

Bylo by chybou nenabídnout ještě několik fotografií z pavilonu „A“, kde jste nemohli nemít dojem, že jste se ocitli ve vesmíru. Instalace několika planet pod  paraboloidní klenbou působila doslova nadzemsky.

Nebylo možné odolat. Přijeli jsme, viděli jsme, prožili jsme a odvezli jsme si kromě jiného i jeden důležitý vzkaz, sdělení nebo výzvu i pro vás, pro turisty zvídavé a zvědavé i pro vaše protějšky, tedy pro poskytovatele turistických služeb, ubytování, stravování, pro organizátory turistických programů od Aše až po Hrčavu, od Liberce až po Krumlov Český nebo Moravský.

A co bude dál?

Už za pár měsíců, v listopadu, budeme mít další možnost stát se gratulantem a oslavencem naráz. Spolu s BVV, tedy s Veletrhy Brno, a.s.  se tát součástí velkého svátku turistiky na veletrzích GO a REGONTOUR 2023.

Přijeďte, přivezte to nejlepší, co máte a budete mít pro zimní sezónu 2023 – 24 a pak pro jaro, léto a další podzim.

Fotografie v galerii jsou z ročníků REGIONTOURU mezi roky 2004 – 2015. prosím, chápejte je jako inspiraci pro letošní i další veletrhy REGIONTOUR, ale i GO a CARAVANING BRNO.

Turistické veletrhu GO a REGIONTOUR po desítky let patřily k těm nejlepším příležitostem, jak ukázat, představit a předvést všechno, co nabízíte, a v nepolední řadě i příležitost a šanci vybrat si místo a čas pro dovolenou, jakou nezažijete, ať byste cestovali jakkoliv daleko. Dovolenou naši, Českou, Moravskou nebo Slezskou.

Zůstaňme věrni našim domácím turistům, zůstaňme věrni našim domácím turistickým destinacím.

Proč?

Protože chceme!

Tak chtějme! 

Psát i volat můžete sem:

Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

Tel.: +420 541 151 111 – spojovatelka

Veletrhy GO a REGIONTOUR

Ředitel projektu Petr Maliňák,

tel.: +420 541 152 979, e-mail: pmalinak@bvv.cz