MORAVSKOSLEZSKÁ SPANILÁ JÍZDA REGIONTOUREM 2023

27. listopadu 2023 | | | | | | | | | | |

Nemůžu si odepřít připomenout, co že „spanilá jízda“ byla ve své podstatě a proč volím tento příměr právě s krajem Moravskoslezským a veletrhem REGIONTOUR 2023. Podobně, jako husité, se Moravskoslezský kraj…

Nemůžu si odepřít připomenout, co že „spanilá jízda“ byla ve své podstatě a proč volím tento příměr právě s krajem Moravskoslezským a veletrhem REGIONTOUR 2023. Podobně, jako husité, se Moravskoslezský kraj už před pár lety vydal na tažení, nebo jak se kdysi, v dobách husitských říkávalo „rejsy“.  Byly efektivní taktikou spojující několik cílů. Pro tento text a jeho záměry jsme si původní charakteristiky spanilých jízd malinko zmodernizovali:

  • Vítězství nad jinými, možná známějšími a oblíbenějšími turistickými destinacemi, ukázat v jiných regionech, že to také umíme.
  • Ekonomický aspekt – tedy více turistů, znamená živější pohyb peněz směrem od klientů k podnikatelům, potažmo i do municipálních kas.
  • Konsolidační efekty, tedy snaha získat příznivce, přátele a nové kanály, kterými se dají dobře šířit myšlenky a vize vypovídající o tom, že Moravskoslezský kraj je dobrým turistickým cílem.
  • A na konec i aspekt programový, chcete-li turisticky ideový. Tedy dobrou prací na veletrhu dobře šířit pozitivní viděni kraje jako celku i jeho jednotlivých destinací, míst, měst a městeček v pozitivním světle. Tedy představení a propagace kraje ve všech představitelných bodech krajského programu rozvoje cestovního ruchu a turistiky.

Z důvodů, které bychom mohli nazvat slovem vypůjčeným z oboru ekonomického, pro veletrh REGIONTOUR Moravskoslezský kraj zvolil krátkodobou fúzi se sousedním krajem Zlínským a trochu i Olomouckým. Ku prospěchu všech a při zachování své pozice moravskoslezského partnera veletrhu.

Vítězství nad jinými – dnes a v oboru cestovního ruchu je to jiné než v dobách původních spanilých jízd. Dnes se vítězí myšlenkou, nápadem, elegantním provedením a komunikací. A v tom je jedno z důležitých jader pudla. Tým pečující o rozvoj cestovního ruchu a turistiky v Moravskoslezském kraji je – zkrátka mimořádně schopný a kreativní. Co by to ale všechno bylo platné, kdyby těch několik lidí – ať už na krajském úřadě nebo v destinační agentuře MORAVIAN-SILESIAN TOURISM – nemělo solidní a promyšlenou podporu vedení kraje? Pak je možné vydat se na spanilou jízdu i do Brna na REGIONTOUR a po jeho skončení si říct: „…veni, vidi, vici…“

Plnit ekonomické parametry činnosti i na úrovni municipální a krajské, by mělo patřit k dobrým mravům politickým i manažerským. Matematika je v zásadě nesmírně jednoduchá – dvě a dvě nikdy nebude šest. Kdo nepočítá s tím, že platilo, platí a platit bude, že výsledkem budou poctivé čtyři, dopouští se poměrně velkého ekonomického hříchu. Počítat v Moravskoslezském kraji opravdu umí – tedy musí umět. A je to znát.

Chce-li město, hotel, region nebo kraj získat nové turisty, musí!!! hledat a umět nacházet cesty, jak oslovit, přesvědčit a šířit myšlenky, ideje a dobrou pověst solidního partnera. V cestovním ruchu to platí přinejmenším dvojnásob. A v Moravskoslezském kraji zřejmě ještě víc.

Když se řekne program, každý si může představit něco jiné, skoro cokoliv. Ovšem je třeba vědět, že každý obor má a musí mít svůj program a o cestovním ruchu to platí o to víc. Čím déle – už to můžeme počítat na desítky let – v cestovním ruchu postrádáme cokoliv, co bychom mohli považovat za národní program, tím více je důležité, aby regiony, destinace a zejména kraje měli svůj vlastní program. Tedy jasnou a do praxe aplikovatelnou vizi s jasně popsanými a reálně dosažitelnými efekty.

A to všechno prosím pod rozumným manažerským vedením, které je jasně nasměrované, a přitom dává dost prostoru pro vlastní nápady a iniciativu každého člena dobře fungujícího týmu.

Tak. A je jasno.

Moravskoslezský kraj se vydal na spanilou jízdu REGIONTOUREM 2023 a podobně, jako na veletrhu ITEP v Plzni potvrdil v celém národním systému cestovního ruchu svoji výraznou a neopominutelnou pozici. „Přesně ví, co sebou vzít do Brna, co do Plzně, co do Prahy a především, čím se prezentovat na domácím veletrhu Dovolená a s čím se vypravit k sousedům bezprostředním i vzdálenějším.

Teď bych mohl být nařčen, že jsem stvořil text lehce literární a vyfutrovaný ne úplně konkrétními činy a čísly.

Jenže, přátelé! Už neumím spočítat, kolikrát jsme Moravskoslezský kraj navštívili, kolikrát jsme jednali na kraji i ve městech, hotelích nebo rezortech, kolikrát jsme tvrdě pracovali na veletrhu Dovolená na Černé louce a kolik času jsme strávili debatami s vedením obcí, měst, kraje, s muzejníky, a dokonce i se studenty Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava věnujícími se montánnímu a geovědnímu turizmu. Cítíme se tedy poněkud oprávněni vyjádřit zobecňující názor: Moravskoslezský kraj, jeho regiony, města, obce i samotná Ostrava tvrdě pracují a už několik let sklízejí zasloužené úspěchy.

Nevěříte? Přijeďte a přesvědčte se na vlastní kůži, oči a ostatní smysly tělesné i duševní.

A než se rozhodnete a opravdu přijedete?

Osobní zkušenost s prací Moravskoslezského kraje v cestovním ruchu a souvisejícím i obory i vy brzy budete moci získat při osobním setkání s Moravskoslezským krajem na veletrzích:

Holiday World v Praze

Dovolená Ostrava 2024 na Černé louce

INFOTOUR 2024 v Hradci Králové – zjara roku 2024 se snad opět vrací na turistický trh!

ITEP Plzeň 2024 – opět v září

Vše další z celého Moravskoslezského kraje hledejte na

www.mstourism.cz

www.technotrasa.cz

a také na našem webu i na sociálních sítích