Halda – slovo s novým významem

2. dubna 2023 | | | | | |

Halda Hrabůvka – Stará halda Halda Hrabůvka oblíbená ale ne moc známá lokalita v Ostravě. Obyvatelé zde jezdí na kole, chodí na procházky se psy nebo si užívají volný čas. Jednou…

Halda Hrabůvka – Stará halda

Halda Hrabůvka oblíbená ale ne moc známá lokalita v Ostravě. Obyvatelé zde jezdí na kole, chodí na procházky se psy nebo si užívají volný čas. Jednou z hlavních atrakcí je uměle vytvořené jezero, které slouží ke zchlazení haldy to bylo vytvořeno v rámci rekultivace.  Rozloha této haldy činí 97 hektarů.

Letecký pohled na haldu Hrabůvka

Jak vlastně tato halda vznikla? Odpověď je jednoduchá sloužila k odkládání odpadů z nedaleké hutní výroby Vítkovických železáren. Počátek založení této haldy se datuje do roku 1890.

Provoz hlady, kterou vlastní společnost VÍTKOVICE, a.s., probíhal do roku 2014. Na konci téhož roku byla zahájena realizace projektu „Likvidace termických procesů“. Tento projel byl realizován v rámci dotačního programu Revitalizace Moravskoslezského kraje a jeho náklady činily 140 mil. Kč které byly hrazeny Ministerstvem financí ČR. Práce na projektu byly ukončeny v roce 2016. Cílem projektu byla likvidace hoření v tělese haldy. V rámci tohoto projektu byla sanována hořící místa na haldě prostřednictvím sanačních vrtů. Současně byla vybudována vodní nádrž o rozloze přibližně 4,5 hektarů s objemem vody 180 000 m3. Vodní plocha slouží k zabránění přístupu vzduchu do podloží haldy. Pro vytvoření biotopu vodních živočichů a rostlin je vybudována v severní části vodní nádrž o objemu 35 m3 s hloubkou 1 m.

Dále byly provedeny doprovodné opatření jako snížení terénu na východní a jihovýchodní straně haldy, vybudování malé vodní nádrže jako litorálního pásma pro živočichy s výstavbou vlhkomilných rostlin a výsadba 269 ks stromů a keřů. V rámci rekultivace byly vysázeny náletové stromy a rostliny, takže si návštěvníci připadají jako ve stepi. Na jezeře mohou pozorovat labutě.

Halda se svou velkou vodní plochou může v letních měsících lákat děti i dospělé ke koupání. To je ale z mnoha důvodů zakázáno. Jedná se o technickou nádrž. Jedním z důvodů je umístění na soukromém pozemku. Dále není kontrolována voda v nádrži. Voda byla odčerpána z řeky Ostravice tím pádem jde o živou vodu, ve které žijí různé organismy, které se množí a mohou škodit lidskému organismu. Další nástrahou pro návštěvníky je nestabilní podloží. Které vlivem klesání teploty také klesá, kdyby náhodou došlo k narušení těsnící fólie (ta pokrývá stěny i dno nádrže) může voda v nádrži rapidně klesnout a plavci by nebylo schopni se dostat ven po kluzké fólii.

Jaká je budoucnost této haldy? Spekuluje se o několika možnostech jako je sportovní areál s golfovým hřištěm součástí tohoto areálu by byly stezky pro cyklisty a in-line bruslaře v zimně zde bude využití pro běžkaře. Nebo zde bude vybudováno ultra moderní vodíkové město H2 City District, které bude téměř bez emisí. Vodíkové město by mělo obsahovat bytové prostory, výzkumnou stanici a místa kde budou obyvatelé moct trávit volný čas.

Návrh golfového areálu na Haldě v Hrabůvce

Návrh vodíkového města na Haldě Hrabůvka

Jak se k hladě dostat? Tramvajovou linkou 1, 10 na zastávku Moravská. Autobusovou linkou 55, 39 zastávka Moravská nebo Benzina možné je také dojít z Vítkovického nádraží pěšky (1,3 km).

 

Tereza Bučková, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

www.ostravainfo.cz, www.vsb.cz