HLUČÍN – RAČTE VSTOUPIT

26. února 2024 | | | | | |

Bc. Kamila Hrudová Popis muzea Hlučínska a jeho stálé expozice „Kdo jsou lidé na Hlučínsku” jsem si vybrala hned ze dvou důvodů. Prvním důvodem je, že v městě Hlučíně žiji…

Bc. Kamila Hrudová

Popis muzea Hlučínska a jeho stálé expozice „Kdo jsou lidé na Hlučínsku” jsem si vybrala hned ze dvou důvodů. Prvním důvodem je, že v městě Hlučíně žiji už od dětství a ten druhý je, že v muzeu pracuji brigádně v Informačním centru i expozici. Proto je mi téma velmi blízké a jsem ráda, že jsem dostala příležitost Vám o mém městě a jeho muzeu něco málo povědět.

 

                                              

 

                                                                                             Hlučín

Město Hlučín se nalézá v okrese Opava v Moravskoslezském kraji, 10 km severozápadně od Ostravy (Obrázek 2). Rozkládá se v průměrné nadmořské výšce 241 m n. m. Rozloha města činí 21,14 km2. Součástí města jsou také městské části dříve samostatných vesnic Bobrovníky a Darkovičky. Půda je využívána především pro zemědělské účely. Povrch Hlučínské pahorkatiny tvoří z velké části kvartérní (čtvrtohorní) uloženiny, tj. glacifluviální štěrky a písky, smíšený materiál morén a různě vyvinutý plášť navátých, především nevápnitých sprašových hlín. Hlučín, je neodmyslitelně spojen s Hlučínským jezerem, které před svou revitalizací bylo využíváno pro těžbu štěrkopísku. Těžba probíhala od začátku 70. let 20. století až do roku 1987.

Předpokládá se, že zakládací listinu, která se nám však nedochovala, vydal český král Přemysl Otakar II. K založení města Hlučína došlo pravděpodobně v roce 1256. Nejstarší dochovaná listina města je z roku 1303 a dává jasně najevo, že Hlučín je městem, dokládá existenci fojta, řemeslníků a městského práva.

Vzdělávaní je ve městě zajišťováno ve třech mateřských školách, třech základních školách, gymnáziu a odborném učilišti. Dále je ve městě i městská knihovna, radnice, kulturní dům, hasičárna a další instituce. Z kulturních akcí se zde pravidelně pořádá hudební festival Štěrkovna Open Music, Prajzská Řezbářská show, Hlučínský krmáš (v jiných moravských regionech známý jako „hody“),  aj.

Počet obyvatel k 1. 1. 2023 je 13 506.

Muzeum Hlučínska

Muzeum Hlučínska se nachází v přízemních prostorách hlučínského zámku. Služby, které poskytujeme v Informačním centru (Obrázek 3) jsou: podávání informací návštěvníkům i turistům, kteří zavítají do našeho města na výlet nebo dovolenou, dále tisk a skenování souborů, prodej vstupenek na kulturní akce a prodej suvenýrů.

Muzeum Hlučínska, jehož je Informační centrum volnou součástí, nabízí vždy krátkodobou výstavu na různá témata. Z minulých výstav můžu zmínit např. Fantastickou stavebnici – Svět stvořený z lega či Ateliér Zagora – výstava byla věnovanou hlučínskému fotografovi Pavlu Zagorovi, na které byly vystaveny historické fotografie z fotografova portfolia z již neexistujícího fotoateliéru. Současná výstava se zabývá tématem Ovoce – sušíme, pálíme, moštujeme (Obrázek 4, 7). Ovocnářská tradice na Hlučínsku má zde své kořeny už odnepaměti, návštěvník se dozví, co vše se dá z ovoce připravit, jaké různé odrůdy ovocných stromů tady rostou, získá přehled o metodách přípravy ovoce (Obrázek 5), zhlédne model domácí sušárny (Obrázek 6) a má možnost i vidět přípravu domácích křížal na vlastní oči.

Stálá expozice „Kdo jsou lidé na Hlučínsku“

V druhé části muzea se nachází stálá expozice s názvem, „Kdo jsou lidé na Hlučínsku“. Expozice je rozdělena na tři výstavní celky – nádvoří, přízemí a podkroví hlučínského zámku. Venkovní část  je tvořena šesti cihlovými stěnami, které symbolizují časovou osu, jež nese důležité historické události spojené s regionem. Každá proluka či zlom představuje důležitý historický mezník.

Přízemní část expozice (Obrázek 9) je rozdělena do šesti tematických častí – Války a armády, Hranice území, Správa území, Rodina, Ekonomika a Identita.

Zážitek pro návštěvníka začíná interaktivním animovaným filmem ve virtuální realitě, kde návštěvníka historií regionu provádí animovaná postavička četky Trudky, která tak de facto nahrazuje živého průvodce.

Další část situována do podkrovních prostorách přibližuje jedinečné a autentické vyprávění o osudech a příbězích obyvatel prostřednictvím videozáznamů pamětníků. Pocit z jejich vyprávění umocňuje atmosféra „půdy”, která navozuje dojem dávno zašlých dob a osobních předmětů, na které padl prach. Exponáty a fotografie zde střídavě vystupují z šera podkrovních prostor a zase mizí ve tmě.

Ve stálé expozici i v prostoru krátkodobých výstav existuje po předchozí domluvě možnost uspořádat edukační lekce pro základní a střední školy na různá témata o městě Hlučíně spojených se zážitkem pobytu ve virtuální realitě nebo lekcí k aktuálním výstavám.

Město Hlučín má toho spoustu co nabídnout. V letních měsících je turistům k dispozici sportovně-rekreační areál Hlučínského jezera, kterému místní neřeknou jinak než Štěrkovna. Dále stojí za návštěvu kostel sv. Jana Křtitele, pozůstatky městských hradeb, Rothschildovy studny, areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky nebo nově vybudovaná Poustevna v místní části Hlučín-Darkovičky.

Závěr

Město Hlučín s jeho regionálním muzeem a stálou expozicí rozhodně stojí za vaši návštěvu. Pokud zde budete trávit svou dovolenou nebo tady pojedete jen tak na výlet, určitě se zastavte v místním Informačním centru, kde se dozvíte informace o hlučínském regionu a jeho obyvatelích, nebo si necháte poradit kde vyrazit na výlet do okolí, kam zajít na něco dobrého k jídlu či si zakoupíte suvenýry.

 

Turistické informační centrum Hlučín, Zámecká 4, tel.: +420 595 041 617, 737 020 042,

e-mail:info@ic-hlucin.cz

www.muzeum-hlucinska.cz

www.mstourism.cz

www.vsb.cz