To vám byla sláva! To zas bude sláva!

18. srpna 2020 | |

Musela to být tenkrát, v roce 1520 v Lounech pěkná sláva, když byl pokládán základní kámen nového děkanského kostela, který se začal zvedat na místě, kde tři roky před tím zničil požár původní svatostánek. Stavbou byla pověřena královská huť a architekt Benedikt Rejt. Stavitel, který nám v mnoha městech zanechal stavby podobného významu a kulturních hodnot, jako se stalo v Lounech.  

Možná podobně jako tenkrát, ožijí Louny značným ruchem a halasem. V sobotu a v neděli 12. a 13. září 2020 se sejdeme na Mírovém náměstí, abychom si připomněli nejen kulaté a významné výročí, ale hlavně proto, abychom se setkali jak s historií, tak i se současností kostela sv. Mikuláše a celého slavného města Louny.

Náměstí se na dva dny pomění v historické jeviště, kde mistři svých oborů budou předvádět své umění.

Kdy jindy a kde jinde budete mít možnost vidět, jak vypadal středověký tesařský dvůr a jak se přitesávaly trámy na krovy stanové střechy kostela nebo jak vypadal a konstruoval se dřevěný jeřáb? Jen v sobotu a v neděli 12. a 13. září 2020 v Lounech. Práce povede mistr tesař Petr Růžička.

Už jste někdy slyšeli, jak zvoní kladívka a paličky dopadající na špičáky a dláta, kterými kameníci dokázali vykroužit všechny oblouky, růžice a fiály? Přijeďte do Loun, a kromě unikátní podívané na práci restaurátora kamenné krásy Tomáše Ralfa, se přímo od něj dozvíte hodně zajímavostí o práci s kamenem.

Dnes, když si každý může koupit pytel malty předem namíchané v moderních poměrech jednotlivých složek, stojí za podívanou, jak se na začátku 16. století míchal materiál, který dokázal spojit kamenné kvádry, sloupy a klenby na dlouhá staletí. Kdo by dnes uměl namíchat „horkou maltu“? Kdo dnes ví, jaké má vlastnosti a ke spojení jakých materiálů je vhodná? Fakt, nevím, jestli by se vám chtělo postupovat jako tehdejší zedníci, ale každá informace je dobrá, každá zkušenost se někdy může hodit.

K vidění budou po oba dny na náměstí v Lounech další řemeslnické dílny s tradičními řemesly, nakoupit to i ono budete moct na středověkém jarmarku a třeba si objednáte nějakou práci nebo výrobek i u kováře, bednáře nebo si necháte postavit kamna od skutečného kamnáře.

Budou to 12. a 13. září 2020 dva dny plné zajímavých zážitků a zkušeností, kterými může pohrdnout jen opravdu velký nadutec.

Vyplatí se do Loun přijet už v pátek 10. září, kdy se budou na náměstí všechny potřebné věci pro zbudování stavebních dílen přivážet.

PROGRAM

Sobota 12. září 2020

9:00–09:30 Gothien – středověká hudba

9:30–10:00 Historická stavba – možnost vyzkoušet si, jak se stavělo ve středověku

10:00–11:00 Vytýčení části půdorysu kostela přímo na náměstí pomocí středověkých geometrických postupů pod vedením tesařského mistra Petra Růžičky

11:00–11:30 Historická stavba – možnost vyzkoušet si, jak se stavělo ve středověku

10.00 komentovaná prohlídka kostela

13:30–14:00 Gothien – středověká hudba

14:00–14:15 Zahájení středověké stavební dílny

14:15–15:00 Ukázka tradiční tesařské práce s výkladem tesařského mistra Petra Růžičky

15:00–15:30 Horká malta – historický způsob přípravy vápenné malty předvede kolektiv J. Válka

15:30–16:00 Ukázka středověkého kamenického řemesla pod vedením restaurátora Tomáše Rafla

16:00–16:30 Naložení základního kamene na kamenickou káru a symbolické objetí kostela v průvodu ctihodných občanů města

16:30–17:00 Slavnostní položení základního kamene za účasti vedení města a děkanství

17:00–20:00 Řemeslnické dílny a středověký jarmark – kovář, bednář, hrnčíř, kamnář, historické občerstvení

17:00–17:30 Gothien – středověká hudba

17:30–18:00 Historická stavba – možnost vyzkoušet si, jak se stavělo ve středověku

19:00–20:00 koncert v kostele:  Schola Gregoriana Pragensis – Sedm dní na Karlově univerzitě

10:00–17:00 zdarma otevřen:

kostel sv. Mikuláše – loď, věž i kůr a klenotnice

Oblastní muzeum v Lounech – výstava Chrám sv. Mikuláše – koruna města Loun

 

Neděle 13. září 2020

9:00              Posvícení – Slavnostní bohoslužba v chrámu sv. Mikuláše

10:15–10:45 Společný průvod z kostelů na náměstí a společná modlitba za město a jednotu křesťanů

 

Městské informační centrum Louny, Pražská 95, 440 01 Louny, tel.: +420 415 621 102, e-mail:info@mulouny.cz, www.mulouny.cz