Vybraná zajímavá místa v mikroregionu měst a obcí povodí Ondřejnice

22. února 2023 | | | |

Sdružení obcí a měst povodí Ondřejnice vzniklo v roce 1990 jako neoficiální organizace. Jejím účelem je vzájemná výpomoc a spolupráce obcí. Počet členů je 10: Brušperk, Fryčovice, Hukvaldy, Kateřinice, Kozlovice, Krmelín,…

Sdružení obcí a měst povodí Ondřejnice vzniklo v roce 1990 jako neoficiální organizace. Jejím účelem je vzájemná výpomoc a spolupráce obcí. Počet členů je 10: Brušperk, Fryčovice, Hukvaldy, Kateřinice, Kozlovice, Krmelín, Lhotka, Palkovice, Petřvald, Stará Ves nad Ondřejnicí a Staříč. Páteří celého mikroregionu je řeka Ondřejnice, která pramení pod horou Ondřejník a ústí do řeky Odry.

Obce tohoto mikroregionu se nachází nedaleko Beskyd, díky čemuž jsou zastíněny jejich popularitou, i když samy toho mohou návštěvníkům hodně nabídnout.

Historické náměstí města Brušperk a větrný mlýn holandského typu

Město Brušperk má bohatou historii, která sahá až do let 1267 nebo 1268, kdy bylo pravděpodobně založeno. Největšího rozmachu dosáhlo na začátku 19. století, kdy zde byla velmi významná soukenická výroba, dokonce většího významu než ve městech Příbor a Valašské Meziříčí. Milovníkům architektury a historie může město nabídnout pohled na krásné lichoběžníkové náměstí s barokními domy. Velmi zajímavé jsou pak ty z nich, které mají zachovalé zděné zdobené štíty. Na spodní straně náměstí se dále nachází historické podloubí. Celé město má nadále zachovalý gotický půdorys. Historické jádro Brušperku bylo vyhlášeno v roce 1992 za městkou památkovou zónu, a to z důvodu, že se jedná o zachovalou maloměšťanskou architekturu severomoravského typu, která se v okolních městech již téměř nevyskytuje.

Při návštěvě města určitě stojí za to si zajít prohlédnout zachovalý větrný mlýn holandského typu. Nachází se nedaleko náměstí, přibližně 10 minut chůzí. Tento mlýn byl postaven již okolo roku 1830. Má kruhový půdorys s čtvercovými okénky. Bohužel je již dnes bez technického zařízení. Mlýn je památkově chráněn od roku 1992 a nachází se v soukromém vlastnictví. Návštěvníci si jej mohou prohlédnout zvenku. Jako důkaz starých dob je zde vidět 6 zbylých mohutných mlýnských kamenů.

Obora Sovinec Fryčovice

Pro milovníky procházek, kteří si rádi užijí chvíli klidu bez většího zástupu turistů a zároveň by rádi pozorovali naživo zvířata z volné přírody, bude návštěva obory Sovinec to pravé místo, kam mohou zavítat s celou rodinou.

Obora Sovinec v obci Fryčovice byla vybudována v roce 1988 na nejvyšším bodu obce, kopci Sovinci. Jedná se o oplocenou oboru s volným vstupem po žebříku. V oboře platí přísný zákaz psů. Jejím hlavním účelem je chov jelence běloocasého, dovezeného z Finska, kterého je zde možné spatřit na vlastní oči. Díky menší rozloze obory, která činí 90 hektarů, ale zároveň velkému počtu jelenců je téměř jisté, že je návštěvník při procházce uvidí. V zimních měsících jsou jelenci dokrmováni a je tedy pravděpodobné, že je návštěvníci budou moct pozorovat ve větších stádech u krmelců. V oboře se také nachází výběh pro divoká prasata a je možné zde zahlédnout i jiná divoká zvířata z naší přírody.

K výročí založení obory byla vybudována naučná stezka s informačními cedulemi, kde se mohou návštěvníci dozvědět zajímavé informace o zvířatech žijících v oboře, ale také o chovu samotného jelence. Stezku zde vybudovali myslivci ze zdejšího sdružení, kteří ji doplnili o lavičky, které mohou návštěvníci využít k odpočinku.

Památník Leoše Janáčka a obora Hukvaldy

Obec Hukvaldy je především známá díky hudebnímu skladateli Leoši Janáčkovi, který se na Hukvaldech narodil a během svého života se zde často vracel.

V obci se nachází mnoho míst, které stojí za návštěvu. Jedním z nich je právě památník Leoše Janáčka, který se nachází v domě číslo popisné 79, jehož byl Leoš Janáček vlastníkem od roku 1921.

V roce 1997 proběhla rekonstrukce celého domu, při které byl kladen důraz na to, aby byl dům co nejvíce podobný stavu, v jakém ho Leoš Janáček opustil. Návštěvníci zde mohou prohlédnout historickou část expozice v přízemí domu, kde si mohou projít tři místnosti, ve kterých je uchován původní interiér domu z dob Janáčkova užívání. Jedná se o salón, kuchyň a ložnici.

V patře je pak možné navštívit interaktivní expozici, která nabízí poslech Janáčkových nahrávek nebo shlédnutí filmů o jeho životě a díle.

Velmi zajímavým místem k navštívení je na Hukvaldech také zdejší obora. Tato starobylá obora má rozlohu 440 hektarů a rozkládá se okolo zříceniny hradu Hukvaldy, který je možné v sezóně navštívit. Jedná se o jednu z nejstarších obor v České republice a první zmínky o ní sahají až do roku 1567. Návštěvníci zde mohou vidět buky staré až 280 let. Lze zde pozorovat volně žijící stáda muflonů, daňků, prasat divokých a mnoho dalších lesních živočichů.

Návštěvníci obory mohou oborou procházet pro vyznačených stezkách. Významným zastavením v oboře je také socha lišky Bystroušky. Ta byla do obory umístěna v roce 1959 na bludný balvan jako památka uvedení opery Leoše Janáčka, Příhody lišky Bystroušky.

Obecná škola Kozlovice

Obecná škola v Kozlovicích je zajímavou expozicí, která nabízí návštěvníkům pohled na to, jak vypadala škola pro nejnižší vzdělání na přelomu 19. a 20. století. Expozice se nachází v areálu bývalého kozlovického fojtství. Expozice je zde umístěna v původní dřevěné chalupě, kde byla opravdu v roce 1785 otevřena triviální škola. Vyučovalo se zde psaní, náboženství a počítání.

V expozici si můžou návštěvníci prohlédnout třídu, kabinet učitele a také jeho pokoj. První místností je třída, která je vybavena původními dobovými lavicemi a dobovými obrazy na stěnách. Kabinet a pokoj učitele jsou také vybaveny tak, aby odpovídaly dobovému vybavení.

V další části budovy je umístěna malá výstava, která se věnuje Leoši Janáčkovi, tanečním tradicím a také krojům, které byly pro tento kraj typické.

Při prohlídce je možné také navštívit podkroví obecné školy, kde se od roku 2007 nachází expozice sakrálního umění. Je možné si zde prohlédnout obrazy z 18. století, domácí oltáře z Moravy z 19. století. Velmi zajímavá je také Svatováclavská bible tištěna roku 1677 v Praze.

Kromě běžné prohlídky je také možné si zde objednat exkurzi s historickým učitelem, který návštěvníkům ukáže, jak probíhala výuka v 19. století.

Cvičná štola Staříč

Nevšední zážitek může návštěvníkům nabídnout cvičná štola v obci Staříč, která je pro veřejnost přístupná po telefonické domluvě od roku 1993. Tato štola byla vybudována jako cvičné pracoviště pro studenty a nové horníky již v roce 1986.

Jedná se o podpovrchovou štolu dlouhou 200 metrů, která je přesnou replikou opravdového dolu. Nachází se zde všechna pracoviště a těžká technika se kterou se mohou budoucí horníci setkat. Technika je předváděna v provozu, aby bylo možné budoucí pracovníky připravit na reálný provoz a aby si návštěvníci mohli představit, jaké to přibližně je pracovat v důlním prostředí. Celá prohlídka je pak doprovázena výkladem o tom, jak to v dole chodí.

 

Bc. Bára Mulková