STOP & STAY potřinácté, tentokrát v Žatci

20. února 2023 | | |

Už dvanáctkrát jsme prožili báječné chvíle, dny a setkání na jedné z nejlepších konferencí v našem společném oboru, na dnes už slavné a proslulé Stop & Stay. S nadcházejícím jarem se opět blíží…

Už dvanáctkrát jsme prožili báječné chvíle, dny a setkání na jedné z nejlepších konferencí v našem společném oboru, na dnes už slavné a proslulé Stop & Stay. S nadcházejícím jarem se opět blíží termín, kdy budeme mít všichni možnost se na S&S 2023 sejít a debatovat jak o problémech, které nás tlačí, tak i o úspěších, které si zaslouží být prezentovány.

Za těch předchozích dvanáct ročníků jsme poznali hodně zajímavých míst v Českém středohoří a zejména v regionu, o který se už pár let dobře stará Destinační agentura Dolním Poohří.

Letos se setkáme ve městě, které má nemalé ambice na zápis do seznamu památek UNESCO, město s Pivním orlojem, Pivním majákem, s Chrámem Chmele a Piva, Chmelařským muzeem a se spoustou dalších atraktivních nabídek – včetně vynikajícího piva, památek v okolí a příležitostí k aktivnímu trávení volného času.

Konference Stop & Stay je unikátní příležitostí pro vás, profesionály v cestovním ruchu na všech úrovních. Vážení páni hejtmani, primátoři, starostové, vedoucí odborů, „íčkaři“ a podnikatelé v oboru. Přijeďte.

Přivezte informace o sobě, připravte se na debaty odborné i společenské, přivezte informace o sobě, připravte se na debaty odborné i společenské, přijeďte představit svoje město, vesnici, kraj, region. Přijeďte hledat a nacházet zajímavé kontakty a třeba i efektivní spolupráci.

Pár záběrů z konference roku 2019 v Krásném Dvoře

Konference Stop & Stay je mimořádně ideální prostor pro naplnění vašich představ o tom, jak by všechno mělo fungovat, nabídnout vlastní zkušenosti a odvést si řadu inspirací.

Dvoudenní konference o turismu, regionech, programech a o cestovním ruchu vůbec se přece nemůže obejít bez zážitků přímo v terénu, v regionu. Turistika má lidi těšit, bavit, pozitivně ladit a učit je se dívat kolem sebe a vidět. Destinační agentura Dolní Poohří se v Krásném Dvoře po čertech dobře „vycajchnovala“. A věřte, že v Žatci to nebude o nic míň významné, důležité, pracovní, poučné a venkoncem i trochu zábavné. To všechno je pevnou součástí turistiky. Pokud byste byť jen jeden z atributů amputovali (jak se občas děje, ale jinde, než v Dolním Poohří) , zboří se ta jako domeček ze starých sušenek.

Přikládáme také plakátek s programem, abyste věděli, o čem bude řeč a no se připravit, totiž co si na konferenci máte připravit a o čem mluvit.

 

Přihlášku můžete vyplnit na webu DA Dolní Poohří.

Pro podrobnější informace se obracejte na adresu:

Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s.

Náměstí Prokopa Velkého 1951, Žatec, tel.: +240 731 086 714, 731 066 518

e-mail: reditel@dolnipoohri.cz, dolnipoohri@gmail.cz

www.dolnipoohri.cz