Šance jako super cíl

6. srpna 2020 |

Byly doby, kdy se šance stavěly proto, aby se zvýšily šance na klidný život v místech často ohrožovaných nájezdy a ozbrojenou zvědavostí nenechavých sousedů nebo – a to častěji – ještě nenechavějších příchozích. Šlo o stavby hraniční, občas obléhané a dobývané. Ale to už je dávno. Dnes se někdejší šance, anebo alespoň to, co z nich zbylo, stávají cílem turistickým. K těm, o nichž jste možná ještě neslyšeli a které jste ještě neviděli, patří Šance v Jablunkovském průsmyku.

Toužíte-li po zajímavém výletě nebo i pobytu, máte šanci. Do Jablunkovského průsmyku se dostanete celkem snadno autem. Do samotného Jablunkova dokonce pohodlně vlakem a na Šance pak už musíte pěšky – ale je to jen kousek.

Na návrší, ze kterého přehlédnete kus Jablunkova a na druhé straně i ten slavný průsmyk, jsou dodnes znatelné stopy hlavní pevnostní stavby postavené kolem roku 1474, tedy za Matyáše Korvína, na základech dřívějších dřevěných opevnění sloužících především proti opakujícím se invazím Turků. Menší, vedlejší šance stály ještě v Bukovci, Hrčavě, Javořince, na Svrčinovce a v Čierném.

Začátkem 17. věku zde sloužily dokonce skoro čtyři stovky vojáků, avšak roku 1639 byly šance kompletně rozkotány uherskými nájezdníky. Krátce nato došlo k jejich obnově a v letech 1724–1729 dokonce k zásadní přestavbě na pětipaprskovou pevnost s kasárnami, zákopy a valy. Ale to se psaly asi poslední slavné kapitoly obranných staveb u Jablunkova.

Po roce 1848 už opuštěné chátraly. Z jejich cihel a kamene vyrostl nejeden domek v okolí.

Zdá se však, že nastává doba jejich znovuzrození. Šance v Jablunkovském průsmyku se opět staly předmětem zájmu, a dokonce znovu i dobrým cílem – tentokrát už turistickým.

Celý objekt, byť je kulturní památkou s výrazně militantní minulostí, má před sebou solidní mírovou budoucnost. Na opravených zdech a valech byste nepoznali, že se jedná o stavbu současnou. Dostavěny byly do původních rozměrů a tam, kde to bylo možné, i starými technologiemi. V příkopu pod valy pak vede stezka, která návštěvníky dovede až k Uherské bráně.

Kromě toho zde už na plný plyn funguje návštěvnické centrum a interaktivní muzeum. Opatření a omezení návštěvnosti, která jsou tu i onde vyhlášená, zde neplatí a pevně věříme, že ani platit nezačnou. Šance jsou tedy otevřeny tak, jak se sluší a patří.

Kromě prohlídky celého areálu a muzea, při níž se seznámíte s celou řadou zajímavých technických řešení a obranných „vymyšleností“, se můžete projít i po původní císařské cestě, která zde byla odhalena pod nánosy času a materiálu navezeného za těch pár století. Pevná císařská, a hlavně vojenská cesta je zbudována z kamenného štětu a má dlážděné okraje tak, aby ve zdraví přežila i průjezd těžkých povozů s vojenským materiálem. A vydržela! Inu, poctivá práce zase jednou prokázala svoje opodstatnění. Vstupte na císařskou cestu a ocitnete se na „muzeálním“ artefaktu přímo v terénu.

Ovšem pobytem na Šancích by vaše návštěva Jablunkovska měla teprve začít. Šance jsou součástí velkého projektu TECHNOTRASA, jehož nositelem, tvůrcem a organizátorem je Destinační společnost Moravian-Silesian Tourism. Máte tedy možnost strávit v celém Moravskoslezském kraji několik dní a prohlédnout si technická díla různého určení a datace. Není pochyb, že se domů budete vracet spokojeni a hlavně rozhodnuti se sem znovu co nejdříve vrátit.

O Technotrase a jejich tajích zase někdy příště

Návštěvnické centrum opevnění Šance

GOTIC, p.o., Mosty u Jablunkova 1165, PSČ 739 98, tel.: +420 596 412 068,

e-mail: sancenc@gotic.cz, www.gotic.cz