Park nejen pro básníky, aneb co taky najdete na veletrhu Dovolená v Ostravě

12. února 2023 | | | | | | | | | |

Nevím, kolik moravských Slezanů už bylo nebo se letos chystá do města krásného porcelánu, lázní a zajímavých památek, do Klášterce nad Ohří. Vím, ale, že řada by jich tam už…

Nevím, kolik moravských Slezanů už bylo nebo se letos chystá do města krásného porcelánu, lázní a zajímavých památek, do Klášterce nad Ohří. Vím, ale, že řada by jich tam už letos mohla zamířit, pokud si z veletrhu Dovolená odnesou alespoň něco z toho, co jim bude nabízeno nejen na našich stránkách, ale především v expozici destinační agentury Dolní Poohří.

Neboť.

V dobách klasických patřilo k dobrým mravům a společenské úrovni tu a tam, pravidelně i nepravidelně se vydat na korzo do parku. Ať už ve městě, které se donedávna pyšnilo přízviskem „matka měst“ nebo kdekoliv jinde. Nebýt této tradice, neměli by ani dnešní poetové kam zabrousit za májového večera nebo pod podzimně zamlžený či předvánočně bledý přísvit parkových lamp. Ač dnes procházka parkem není známkou dobré společenské úrovně, jsou parkové areály, které dokážou zaujmout i nejzatvrzelejší „vyznavače“ mcdonaldovského konzumu nebo jakkoliv virtuálních dojmů. Jsou takové parky! Jsou – a neměli byste se bránit jejich návštěvě.

Teď fakt není třeba, abyste přestali číst dál a začali hledat, kde že je nejbližší park. Jen seďte a nechejte se od nás pozvat do zámeckého parku v Klášterci nad Ohří. Do areálu, jehož historie, rozloha, koncepce a celkové atmosféra dokáže zatřást i těmi nejdrsnějšími náturami.

Pod romantickou pseudogotickou siluetou kláštereckého zámku leží deset hektarů anglického parku, jehož skutečnou dendrologickou hodnotu rád ocení nejeden znalec stromů a křovin všech druhů a původu. Ale není třeba se vyznat v tom, jaký rozdíl je mezi českou lípou, kaštanem a jírovcem drobnokvětým. Stačí se umět dívat a všímat si, s jak velkorysým záměrem v šedesátých a sedmdesátých letech sedmnáctého století založil pod svým zámkem barokní park Michael Osvald Thun. Tenkrát bohaté květinové záhony obepínaly nízko stříhané živé ploty a jako důstojné stráže hlídaly klid a pořádek kamenné sochy, kašny a balustrády s nezbytnými vázami na živé kytice květů. Součástí byl i tenkrát nezbytný letohrádek a za ním obora. Kdo by chtěl vidět, jak krásná byla zámecká zahrada za života Michaela Osvalda, měl by si zajet do Ledče nad Sázavou a prohlédnout si dobové obrazy v tamějším Thunovském zámečku. Třeba se podaří a jejich kopie nebo alespoň fotografie se objeví i v zámeckých expozicích v Klášterci. Bylo by to určitě zajímavé. Další přestavby se park dočkal v 19. století. Tenkrát jeho koncept připravil další majitel panství a slavné klášterecké porcelánky Josef Osvald Thun – Hohenstein; kromě jiného byl i uznávaným dendrologem své doby. Tenkrát byly v parku instalovány kapličky Sedmi bolestí Panny Marie. Dnes jsou většinou zrestaurované jak to jen bylo možné, a tak se už u prvního zastavení můžete obdivovat kamennému zpracování biblické scény „Útěku do Egypta“, druhé zastavení zobrazuje “Obřezání Krista“ a mohli bychom pokračovat dál v popisu, který stejně nemůže nahradit váš dojem z autentického prožitku.

Procházka mezi Sedmi bolestmi Panny Marie se může stát zajímavým a působivým závěrem nebo úvodem celodenní procházky parkem, popřípadě solidním popudem k několikadennímu pobytu ve městě porcelánu, zdravé vody a báječných lidí.

Tvar a vlastně i charakter parku je do jisté míry dán tokem řeky Ohře, která nejen že je kouzelná sama o sobě po celý rok, ale umí nastavit i vyleštěné zrcadlo své klidné hladiny zámku i zalesněným svahům zvedajícího se Mravenčáku, Červeného vrchu a prvních horizontů Doupova. Znalí vědí, že na vrchu Lestkov se v zeleni skrývá i zřícenina hradu Egerberku. Ale to je jiná kapitola toulek kolem Kláštercem nad Ohří. Kdo by chtěl zvědět víc, může si „zalistovat“ v našich starších textech na tomto webu a najít články věnované zříceninám kdysi pyšných hradních areálů v okolí.

Ale vraťme se mezi zelené velikány v parku, na cestičky a pěšiny pod korunami stromů, které nerostou kdekoliv – korkovník amurský, metasekvoj čínská, a snad se příliš nemýlím, když napíšu, že zde najdete i jinan dvoulaločný. Samozřejmě kromě desítek dalších stromů, jejichž koruny i teď, na začátku zimy, umí vytvářet přímo pohádkové scenérie – dokonce i v mlze nebo večer. To jsou kulisy parku jako na velkolepé divadelní scéně.

Vždyť park se párkrát do roka stává „jevištěm“ pro několik atraktivních akcí – jako například co dva roky mezinárodní setkání uměleckých kovářů, každoroční festival současného tance a mezi nimi každý druhý rok i sochařské sympózium „Paměť krajiny“. A neměli bychom zapomínat i na tradiční a mimořádně hodnotný hudební festival „Hudební prameny“ na jejichž organizaci se podílí město Klášterec nad Ohří, Zámek Klášterec nad Ohří a umělecká agentura slavného houslisty Jaroslava Svěceného, který je uměleckým ředitelem a dramaturgem akce, kterou si nelze nechat jen tak ujít. Koncerty jsou sice v zámku, ale park začíná hned před zámeckými vraty, před kašnou s Tritonem. Umělecké zážitky si tak můžou diváci obohatit i o procházku až k Lázním Evženie a obohatit si zážitek z Klášterce nad Ohří i o některý z relaxačních zážitků.

Parkem od zámku až do lázní Evženie a zpět 

Tak vidíte – řeklo by se park – ale není park, jako park. Ten Klášterecký má nejen bohatou a celkem poutavou historii, ale neméně bohatou a zajímavou současnost.

Ostatně – až přijedete, můžete si při procházce parkem přečíst celé přehršle informací odborných i laických a hlavně turistických, které najdete na poměrně velkoplošných tabulích rozmístěných v parku.

Ovšem!!! Město Klášterec nad Ohří se zámkem a parkem by kohokoliv z vás, kdo vládnete hexametrem či veršem bezrozměrným nebo dokonce „bílým“ mohl inspirovat ke stvoření básně – možná první svého druhu a tématu. Jak napovídá už titulek. Park je dobrým místem i pro básníky dosud neznámé.

Poznámka redakce: Hledali jsme hledali, ale nenašli. Ani po hluboké analýze znalosti gymnaziálních i dalších jsme na žádnou báseň o Klášterci nad Ohří nenašli. Pokud jsme ale nehledali dobře, pokud kdokoliv z vás ví a zná verše s kláštereckými obrazy, napište nám. A dokonce, je-li mezi vámi kdos, kdo skrývá nějaký klášterecký verš ve svém tvůrčím šuplíku, pochlubte se. Rádi zveřejníme, dovolíte-li.

Milí turisté všeho věku, zájmů, fyzické i duševní zdatnosti. Klášterec nad Ohří je městem, kde můžete prožít báječný víkend v anglickém parku u zámku, a navíc objevit a najít desítky dalších témat, která vás do města na Ohři, prvního ze čtyř „hlavních“ měst regionu Dolní Poohří, přivedou třeba na celý týden.

 

Turistické informační centrum
nám. Dr. E. Beneše 85
431 51 Klášterec nad Ohří

Tel.: +420 474 359 687

e-mail: icklasterec@muklasterec.cz

web: www.klasterec.cz

FB: Město Klášterec nad Ohří

IG: @mesto_porcelanu