Nevelký veletrh velkých nadějí

9. listopadu 2022 | | | | | | |

Jedna věta na úvod: Reportáž z Regiontouru a GO 2022 přichází s malým zpožděním, které si dovolujeme zdůvodnit potřebou počkat na pár konzultací s aktivními vystavovateli, jejichž reakce k nám do redakce přicházely postupně tak, jak si naši partneři zanalyzovali svoji účast, průběh a efektivitu. Ale určitě se na REGIONTOUR a na BVV ještě vrátíme. Tož jsme se dočkali. Brány Výstaviště Brno, tedy slavného BVV se po době až nechutně dlouhé znovu otevřely pro všechny, komu leží na srdci osud českého (ale nejen českého turismu – chcete-li, tedy cestovního ruchu). Chtěli-li bychom to formulovat co nejjednodušeji, pak bychom mohli napsat: nejdříve COVID, posléze válka na Ukrajině, a nakonec a zejména energetický průšvih. To všechno dohromady způsobilo takovou porci problémů, že se z nich budeme vzpamatovávat hodně dlouho. Jak? To je jedna z otázek, na které jsme kromě jiného hledali odpovědi na veletrzích cestovního ruchu GO a REGIONTOUR 2022 v Brně. Samozřejmě i s odkazem na souběžný veletrh CARAVANING 2022.

Tedy:

V duchu našeho několikaletého pracovního přátelství s destinační agenturou Dolní Poohří jsme letos nemohli jinak, než se vydat na letošní druhou (po plzeňském ITEP) turistickou akci. Na jeden z nejtradičnějších veletrhů cestovního ruchu, na REGIONTOUR a taky na GO. Oba byly v důsledku všech výš zmíněných vlivů soustředěny doslova do písmene pod jednu střechu. A k němu pod střechu sousedního pavilonu i veletrh věnovaný karavanům a karavaningu.

Pavilon G se tedy stal místem, kde rozbilo své expozice na pět desítek vystavovatelů – cestovních kanceláří, turistických destinací, krajů, samostatných měst a regionálních gastro producentů nejen z mnoha koutů Česka, ale i ze Slovenska, Polska i zemí daleko vzdálenějších.

Dlužno přiznat, že jak vystavovatelů, tak návštěvníků nebyly davy, avšak byli, přijeli, nabízeli ukazovali a to druzí, lační po informacích, se přišli podívat posoudit a snad i vybrat. Obě dvě strany expozic a stánků daly naději, že za rok to bude ještě lepší. Ale bude třeba přiložit ruku k dílu a připravit GO a Regiontour 2023 co nejlépe a nápaditěji.

Nicméně; nikdo asi nečekal, že letošní GO a REGIONTOUR budou stejné, jako ty předchozí. Padesátka vystavovatelů sice není mnoho, ale dost na to, aby naděje, že cestovní ruch není na lopatkách, dostala konkrétní kontury. Že naděje na nápravu všeho, co se pokazilo a na nově se rýsující perspektivy jsou životaschopné.

Projít mezi padesáti expozicemi netrvalo dlouhou. Ale kdo opravdu chtěl, mohl najít přinejmenším dost důvodů, proč se tu a tam zastavit a nabrat inspiraci pro pozimní víkend, zimní dovolenou nebo pro plány na příští jaro a léto. Pravda, stály na REGIONTOURU i na GO expozice, které byly poněkud míjeny bez hlubšího zájmu.

Poměrně pečlivě jsme sledovali, kde se lidé zastavují, čím se nechají oslovit, co je zaujalo. Stejně tak jsme se vynasnažili najít dostatek informací proč tomu tak nebylo u všech!!! expozic. Proč jen u některých?

Inu – bylo by lze hledat komplikovaná vysvětlení skutečností, jejichž prapodstata je celkem prostá.

Po více jak dvou letech turbulentních dějů a událostí je nabíledni, že chování, zájmy a zvyky turistů doznaly pěknou řádku docela významných změn. Odkázáni na elektronická média, internet a sociální sítě si „turistické lidstvo“ z velké části rychle odvyklo projevovat zájem tak říkajíc z oka do oka. Bylo vidět, že mnohem více než kdykoliv dříve, s jakýmsi ostychem, jen tak maně nahlížejí na pulty expozic. Ale pozor – i posádky uvnitř stánků příliš často nejevily patřičně expanzivní aktivity. Jako by obě strany čekaly, kdo začne. I my sami, a to jsme staří a ostřílení veletržní kozáci, jsme u vlastního pultíku často hledali, kde se nám podaří zachytit prvotní oční kontakt. Mnohdy bez úspěchu. A věřte nevěřte, byly expozice, kde ani personál nejevil zrovna kreativní snahu zachytit, zaujmout a jakkoliv oslovit procházející publikum.

Dokonce byly na Regiontouru expozice, jejichž velikost se jevila takříkajíc v přímém rozporu s počtem osazenstva a jeho pracovním nasazením. Zdálo se nám – teď fakt mluvím sám za sebe – že hlouček kolem stolku s kávou a zákusky je spíš pracovní poradou oddělení CR města nebo kraje. A chtěl-li jsem se skutečně propracovat až k osobnímu jednání s odpovědnou osobou, brzy jsme toho raději nechal – bylo to místy až drobátko nedůstojné obou stran.

Byly to pocity ne zrovna inspirující, když jste na okamžik, na několik setin vteřiny zachytili něčí pohled, který ale rychle sklouznul někam ke špičkám bot. Není dobré házet flinty do žita nebo kamkoliv. Za pravdu nám jistě dají všichni stejně zkušení a větry veletrhů ošlehaní matadoři cestovního ruchu jako my. Když nejde hora k Mohamedovi, musí Mohamed k hoře. Ale ta hora musí alespoň trochu chtít. I když – ta hora by měla mít především zájem a chtít na plný plyn.

Vždy je možné slušně, empaticky a zkušeně vystoupit z „ulity“ za pultem a udělat těch pár kroků k lidem. Být tím, kdo udělá první krok, gesto… možnost, že tak najdete vnímavého posluchače, kterému budete mít možnost ukázat, nabídnout, vysvětlit či jinak jej upozornit na mimořádnost svého „turistického zboží“, není zanedbatelná.

Známe to z vlastní zkušenosti ze skoro třicetileté praxe naší redakce a za pravdu nám jistě dají mnozí další. ATIS, Moravskoslezský a Plzeňský kraj, ze Slovenska Prešovský a Nitranský kraj, destinační agentura Dolní Poohří a jistě by se přidali i zástupci regionu Suwalki z Polska, České dědictví UNESCO a určitě i mnozí další. A to jsme vyjmenovali jen několik z těch, kdo opravdu aktivně pracovali už ve čtvrtek, kdy návštěvnost byla nevelká, v pátek, kdy to bylo znatelně lepší, a nakonec i v sobotu a v neděli, které ukázaly, že brněnské a moravské turistické publikum není tak úplně lhostejné.

Několik zastavení, která stojí za pozornost

Jakkoliv veletrhy Regiontour a GO 2022 nepatřily ke zrovna velkolepým, vždyť padesátka vystavovatelů fakt není nijak obrovské číslo, je skvělé, že byly. Jakkoliv ani návštěvnický zájem netrhal rekordy, je skvělé, že obě akce mají své skalní příznivce. Jak mezi návštěvníky, tak i mezi vystavovateli. Vraťme se tedy ještě na chvíli mezi expozice, stánky i stánečky. Na některých fakt bylo vidět, že se šetří nebo možná někteří hrají z hodně zadních pozic. A dalo by se značně pravdivě tvrdit, že v některých expozicích, byť rozměrných, se toho moc nedělo. Kdo na veletrhu byl, jistě ví, o kom je řeč a pro ty, kdo na GO a Regiontour nepřišli vystavovat ani hledat, by se měli zamyslet nad tím, jak se zachovat za rok.

Ale věnujme se raději expozicím, které stály za to.

Kromě Dolního Poohří, které opět dostálo své pověsti aktivního regionu a destinace bychom rádi připomenuli s čím přijeli tvůrci turistických atraktivit z Prešovského kraje, respektive ze Severovýchodu Slovenska. Jak už mají v tradici, opět posunuli svoje už řadu let fungující Legendárium tentokrát zaměřené na rozprávky, legendy, báje a jejich hrdiny. Sestavili program na celé léto, kdy s pomocí návodných knížeček se kdokoliv může vypravit nejen na místa, kde jejich hlavní postavy působily, ale mohou se vydat po cestách a stezkách hledat ukryté trezory, a nakonec je i otevřít pomocí indícií a tajných kódů je postupně pootvírat a takto získané štítky vlepit na patřičné místo v brožuře, a nakonec získat i některou z hodnotných cen. Není bez zajímavosti, že covid necovid, krize nekrize, českých účastníků Legendária přibývá. Ani se nedivíme.

Za jiný konec popadli účast na veletrhu zástupci polského města Suwalki, respektive Suwalského pojezeří v Podlaském vojvodství ležícího na severovýchodě země na hranici s Litvou a Kaliningradskou oblastí. Kraje bezprostředně sousedícího s Warmií-Mazurami. Mnoho stránek by zabralo popsat samo město Suwalki komplexně. Ale třeba by vám stačilo alespoň pár slov o regionu, který je mezi českými turisty zatím poměrně neznámý:

  • Podlaské vojvodství má čtyři mimořádné národní parky – mezi nimi i pověstný a slavný Bělověžský
  • Nedaleko města Suwalki leží jezero Wigry – je ledovcového původu, dlouhé skoro 18 kilometrů, hluboké až 73 metrů, s vodní plochou o 2 170 hektarů
  • V celém vojvodství láká k návštěvě několik desítek dalších jezer – jedno krásnější, než druhé
  • Mezi jezery, městy a vesnicemi vedou dlouhé kilometry značených cyklotras i cest pro pěší.
  • Okolí krajského města Bialystok se právem říká „Zelené plíce Polska“
  • Suwalki – město jehož pohostinnost by vás měla zlákat k návštěvě – už jste někdy ochutnali třeba pravý sękacz z Podlasí?
  • Chtěli byste prožít pár dní nebo celý týden v kraji, o kterém se zatím mnoho nedozvíte ani na české Wikipedii?
  • Pak je nejvyšší čas, abyste si Suwalki zvolili jako svůj příští turistický cíl.

Své pověsti aktivního Ráje turistů nezůstal nic dlužen ani na veletrhu Regiontour Plzeňský kraj. Je signifikantní, že i Moravskoslezský kraj se účasti zhostil s nápaditým a životem kypícím programem – opět zde excelovali představitelé Technotrasy, OSTARAVAINFO!!! a Krajiny břidlice. Jako by mezi moravskoslezskými a plzeňskými jejich pultíky a u jednacích stolků byly znát ozvěny jejich vlastních zkušeností s organizací vlastních veletrhů. Předvedli, jak si představují aktivní a kreativní veletržní prezentaci.

Mohli bychom se zastavit také u Českého dědictví UNESCO, poslechnout si, co plánuje na novou sezónu CK ATIS, a pak si popovídat třeba s lidmi z Příbrami, Nitranského kraje nebo z Dolního Poohří.

Excelentní prezentaci Dolního Poohří z pódia vedl ředitel Destinační agentury Dolní Poohří Ing. Lukáš Pichlík, zatímco redakce TRAVEL profi se snažila „tvrdit muziku“ 

Bylo nám opět ctí se s ředitelem destinační agentury stejného jména opět postavit na veletržní pódium a alespoň na chvíli si se všemi, kdo si nás přišli poslechnout, sdílet pár radostí ze „čtyř hlavních měst“ celého regionu – tedy z Klášterce nad Ohří, Kadaně, Loun a Žatce – a samozřejmě třeba i z Krásného Dvora, Jimlína, Stekníku , Pnenského Týnce nebo Postoloprt.

Co tomu říkali návštěvníci?

Popovídali jsme si s několika z nich při náhodných setkání tu u pultíku s některou regionální potravinou nebo přímo u některého pultíku. Až na malé výjimky, které nešetřili kritikou na ceny vstupného, počet vystavovatelů nebo cokoliv jiného, valná většina pozitivními formulacemi hodnotila skutečnost, že Regiontour se vrátil na turistickou scénu. Ale zaznamenali jsme i postřehy, které fakt stojí za pozornost. Třeba, že nebylo tak úplně snadné se o veletrhu vůbec dozvědět. Tedy, že prakticky chyběla dostatečně intenzivní propagace a informační servis. V tomto bodě nemůžeme zapřít, že i naše redakce marně pátrala po nějakých veřejně viditelných upozornění, že Regiontour zase bude.

Je možné, že se k veletrhu po dlouhé odmlce ne úplně s důvěrou postavily i tradiční turistické redakce. Ale těžko je hodnotit a nedobře je soudit. Doba je značně nevyzpytatelná a uspořádat akci jako je Regiontour či jiný turistický veletrh vyžaduje značné odhodlání a poměrně slušnou dávku odvahy.

Ale to není nic, co bychom všichni neznali.

Co k veletrhu uvedli vystavovatelé?

Nechceme citovat každého, s kým jsme mluvili, a tak si dovolíme stručné shrnutí: „… bylo nás na REGIONTOURU a GO 2022 nemnoho, ale byli jsme tady a věříme, že ne naposled…“

Co k tomu může dodat redakce TRAVEL profi?

Je dobře, že Regiontour je zpátky na scéně. Je dobře, že se už dnes plánuje další ročník. Ten letošní bychom označili tak, jak je uvedeno v titulku – nevelký rozsahem, velký nadějemi, které nám dává do dalších veletržních let.

A co na to BVV?

Přímo v pavilonu G jsme se ptali a ledacos dozvěděli. Ale aby bylo učiněno profesi zadost, reakci Veletrhů Brno, tedy BVV na letošní Regiontour ještě přinesme. Ze zcela pochopitelných důvodů to chce malý odstup, chladnou hlavu a pečlivý rozbor.

Tož tak.