Má se cenit, je-li za co!

27. září 2021 | | | | | | |

Když je za co, cení se. Tedy cenilo se. O minulém čtvrtku v olomouckém Domě U parku uděloval krajský úřad Olomouckého kraje Ceny v oblasti cestovního ruchu za roky 2020 a 2021. Pravda – takto sterilně podaná informace má sice reálné jádro, ale chybí to nejpodstatnější. Kdo a za co, proč a co obdržel, kdo uděloval hlasy nebo body, podle nichž se stanovilo výsledné pořadí nominovaných a hlavně, jaké emoce vládly při večeru, který byl opravdu slavnostní. Na celém jeho průběhu bylo znát několik významných „detailů“. Skutečný zájem Olomouckého kraje o turistické dění, chvílemi až vášnivý zájem podnikatelů a organizátorů v cestovním ruchu o svou práci, a ještě lepší služby, hrdost a místy až dojetí oceněných, a nakonec i profesionální produkce celé akce.

Než se dobereme k tomu nejpodstatnějšímu, dovolte ještě jeden významný postřeh: V dobře připraveném sále Domu U Parku bylo na bratru stovce přítomných zřetelně znát, jak nám všem, celému našemu oboru chybí příležitosti k osobnímu setkání, ke konfrontaci, debatám, srovnávání, jak co děláme, co bychom mohli dělat líp…

A tak by se dalo říct: Pán Bůh zaplať!

No, ale teď vážně.

Producentem, organizátorem a z podstatné části i donátorem akce byl Olomoucký kraj.

Výkonnou produkci si na starost vzala olomoucká firma Forsberg Agency.

Přísnou porotou se stali sami turisté.

Hlavních rolí bylo hnedle padesát – sehráli je nominanti pěti kategorií za roky 2020 a 2021.

Role průvodce večerem se zhostil moderátor Jan Smetana

VIP hosté: hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek, uvolněná členka Zastupitelstva Olomouckého kraje pro oblast vnějších vztahů a CR a vlastně všichni ostatní přítomní – ocenění za dobrou práci, kvalitní a efektivní služby a dobrý příklad.

 

 

Absolutním vítězem roku 2021 se stal projekt Hanácké stezky.

Stálo by za to znovu projít celým večerem a každému oceněnému věnovat alespoň pár fotografií s dostatečně vypovídajícím komentářem. Ale to by tato reportáž byla k nepřečtení. Možná se nám podaří a ve spolupráci s Olomouckým krajem a všemi oceněnými připravit celý seriál reportáží a prezentací každého, kdo si z Olomouce odnesl některou z cen. Takže vše zjednodušíme a fotografický materiál zde seřadíme do několika galerií. Dobře si je prohlédněte, třeba na nich najdete přátele a známé nebo se vám stanou inspirací k návštěvě míst, kde jste třeba ještě nikdy, nebo alespoň dlouho nebyli.

S velkou omluvou všem ostatním jsme pro dnešní report vybrali jen několik míst, která nás zaujala. Ne, že by ti ostatní byli méně zajímaví nebo méně dobří. Naopak! Ale znáte to – někdo na vás zapůsobí přirozenou schopností zaujmout, jiný neskrývá dojetí, další je přirozený „herecký“ talent a umí o své práci mluvit se zaujetím a třeba i s vtipem.

Předávání Cen v oblasti cestovního ruchu Olomouckého kraje bylo večerem nejen příjemným, ale mělo i svého druhu provokační náboj. Mělo by vyprovokovat ostatní podnikatele, destinace a firmy k ještě aktivnější práci, v turistech pak vyvolat touhy poznat nová místa a v médiích zájem o pozitivní zprávy, jichž je v poslední době jako šafránu.

V naší redakci pak ceremoniál, a hlavně jeho protagonisté vyprovokovali chuť všechna oceněná místa co nejdříve navštívit a připravit reportáže nebo prezentace, které zaujmou.

Jako důkaz, že nemluvíme do větru uvádíme, že těsně před dokončením je reportáž o městě Konici a Muzeu řemesel – nominant v kategorii Neobjevený skvost 2021. A kam bychom zamířili nejdříve? Je to místo nedaleko Konci a říká se mu „Špacírštejn“. Uměle postavený kamenný hrádek, se kterým je spojen příběh až neskutečně lidský:

Žije v obci Lipová obyčejný člověk Zdeněk Procházka s neobyčejnou chutí vymýšlet a pracovat. V roce 2006 se pustil do práce, nad kterou tenkrát mnozí kroutili hlavou. Začal stavět zmenšenou verzi kamenného hrádku. Z kamení sesbíraného po polích „nasucho“ bez malty. Jak sám říká: „… chtěl jsem zkusit, jak to uměli naši předkové. Nosné zdi jsem pro jistotu spojil maltou, ale zbytek je výsledek pečlivého výběru skládání kamene na kámen, aby to stálo, aby to nespadlo… Každý by měl zkusit za sebou nechat nějaké mistrovské dílo… “

Až na Špacírštejn přijedete, určitě se s panem procházkou setkáte a dozvíte se, proč se stavba jmenuje právě „Špacírštejn“. Vyplatí se zastavit v Lipové a pak pěšky se vypravit cestou neznačenou k motokrosové trati. Ve stínu malého chlumu objevíte stavbu, jejíž půvaby vás nenechají chladnými.

A kam ještě? Na Hanácké stezky. Celý systém trialových jednosměrných stezek nedaleko Prostějova a Mostkovic, které postupně a ve volném čase začala budovat parta nadšenců sdružených ve Spolku Bikers Minds.  Báječní kluci a báječným nápadem a neskutečnou chutí něco dobrého dělat!

No, a protože jsme v zásadě milovníci krásy a vrcholného umění, určitě si nenecháme ujít návštěvu Freskového sálu Komenium, který je součástí Fakultní ZŠ v Olomouci. Sál sloužíval jako školní aula. Fresková výzdoba je unikátním dílem několika tvůrců a tematicky měla ve studentech vyvolávat hrdost a úctu k vlasti, umění, vědě a vzdělání. V „davu“ dvou stovek figur snad najdete i tehdejší představitele vědy i umění a celou spoustu symbolických námětů. Přijďte také!

A tak bychom mohli pokračovat na dalších stránkách této reportáže ještě dlouho, předlouho. Kdo však budete chtít komplexní informaci o oceněných ve všech kategoriích, navštivte stránky www.cenykraje.cz a jistě mnohé najdete na stránkách Olomouckého kraje. Nebo snad postupně na stránkách www.travel-profi.cz.

Nejlepší ale bude, když postupně všechna místa, která se ocitla na soupisu nominovaných navštívíte osobně. Ať už přijedete z kteréhokoliv místa naší opravdu krásné země.

Není přece třeba hledat zábavu, poučení, odpočinek nebo příležitost k aktivnímu pohybu po vzoru některých celebrit. Není třeba se pyšnit, že si opékáme záda někde v Asii nebo fičíme po sněhových pláních na druhé straně zeměkoule. Měli bychom v první řadě znát svoji zemi a pak se teprve vydat na vandr za jakkoliv vzdálená humna.

Nebo ještě lépe. Objeďte celý kraj, celou zemi, poznejte vše, co stojí za poznání a pak vyrazte kamkoliv a vyprávějte všem, jak je to u nás krásné a zajímavé.

Pokud bychom hledali a chtěli opravdu najít trefné vyjádření k celé akci, k hledání míst, hodných zájmu a ocenění v Olomouckém kraji, pak bychom určitě a rádi citovali uvolněnou radní pro oblast cestovního ruchu Olomouckého kraje Ing. Bc. Miladu Sokolovou:

„… I když ceny kraje platí za mimořádně významná ocenění, tím nejlepším, co pro cestovní ruch můžeme udělat, je vyrazit na výlet a prozkoumat všechna zajímavá místa Olomouckého kraje. Hned, jak to protiepidemická opatření dovolí, se můžete na vlastní oči přesvědčit, proč právě náš region patří mezi turistické perly Moravy…“

 

www.cenykraje.cz

www.ok-tourism.cz

www.centralaok.cz