Dovolená Ostrava, veletrh jak se patří!!!

5. března 2023 | | | | | |

Ty tři vykřičníky na konci titulku jsou naprosto na místě. Nejen proto, že jejich modrá grafická podoba je vydařeným logem OSTRAVAINFO!!!, ale i proto, že vyjadřují nad slunce jasněji, jak…

Ty tři vykřičníky na konci titulku jsou naprosto na místě. Nejen proto, že jejich modrá grafická podoba je vydařeným logem OSTRAVAINFO!!!, ale i proto, že vyjadřují nad slunce jasněji, jak důrazně dáváme všem na vědomí, že na Černou louku v Ostravě se na začátku března vrátil veletrh Dovolená v dokonalé formě.

Skutečnost, že stále ještě mezi vystavovateli chyběli někteří, kteří mají co nabídnout, je sice nedobré, ale v zásadě ne ke škodě veletrhu samotného. Určitě to neublížilo ani nám vystavovatelům, ačkoliv nám to bylo fakt hodně líto. Tak třeba za rok!!!

Po krutě dlouhé době a možná i nedávných ne úplně dobrých zkušenostech z jiných (vele)trhů, jsme opět měli možnost na DOVOLENÉ 2023 v Ostravě pracovat na plný plyn.

Posuďte sami:

Pátek 3.3. 2023

Ještě, než udeřila v pátek desátá hodina před polednem, bez ohledu na ne úplně jarní počasí, se před turnikety ve foyeru i venku před pavilonem hromadila docela sympatická fronta návštěvníků bažících nejen po knižních novinkách, ale i po nabídkách krajů, regionů, měst a hotelů ze Slezska, Moravy i z Čech, samozřejmě, že ani letos nechybělo početné zastoupení z blízkého Polska a Slovenska.

Uličky mezi expozicemi se zaplnily během několika minut stovkami návštěvníků, a je třeba zdůraznit, že jejich počet neklesal ani v době obědů a neubylo jich až do závěrečného zvukového znamení, které ohlašovalo konec prvního, docela dlouhého pracovního veletržního dne. Mezi vystavovateli se nenašel snad nikdo, kdo by nebyl příjemně překvapen a spokojen. A pokud někdo takový byl, neměl asi dost chuti svůj posudek zveřejnit. Takže jako by nebyl.

A ruku na srdce, myslím, že nikdo takový ani být nemohl.

Sobota 4.3. 2023

Sobota se počtem návštěvníků a jejich zájmu od pátku prakticky nijak nelišila. Opět bylo plno, opět se u pultíků debatovalo, prohlíželo, padaly otázky, odpovědi, listovalo se v propagačních materiálech – zkrátka veletržilo se, jak se patří. Návštěvníci z Ostravy a vlastně i z mnoha dalších částí Moravskoslezského kraje se opět ukázali jako klientela, které se vyplatí věnovat se vážně i s vtipem, hlavně ale seriózně a poučeně.

Více než mnoho slov vystihne aktuální atmosféru pár fotografií přímo z centra dění.

 To ale zdaleka nebylo všechno.

Mimořádnou pozornost budila vystoupení a prezentace na veletržním pódiu.

Cestovatelé, cestovní kanceláře, města, regiony, ale i ukázky gastronomie se střídali po třech čtvrtích hodiny a jak se ukazovalo, vážené posluchačstvo by vděčně přijalo i delší produkce. To nakonec můžeme potvrdit i my sami. Travel profi a destinační agentura Dolní Poohří vystoupili v pátek dokonce dvakrát.

Mimořádnou pozornost vyvolalo i představení gastronomických lahůdek ze sousedního polského Slezska, V jejich expozicích bylo možné ledacos ochutnat, ale vidět na vlastní oči, jak vzniká ta či ona specialita je přece jen něco jiného.

Podobně a s povděkem bylo přijímáno losování o ceny dodané vystavovateli. Losování na pódiu o ceny, jejich hodnota nebyla nikdy zanedbatelná, skvěle zvládala paní Denisa Ježková se svým kolegou Filipem Witkowskim.Na závěr krátce a stručně:Sluší se na závěr za naši redakci i za naše přátele z destinace Dolní Poohří a jistě i za všechny vystavovatele celému veletržnímu týmu na Černé Louce a v e společnosti Ostravainfo!!!. Díky patří i Moravskoslezskému kraji, jehož morální, technická a finanční podpora je už dlouhá léta stabilním pilířem veletrhu a vlastně celé turistiky v kraji a nejbližším okolí.    Pod čarou:S odkazem na již zveřejněné studentské práce Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava, respektive studentů, se kterými jsme měli čest strávit nějaký čas debatami nad turizmem, jsme s potěšením, byť po částech, přijali jejich návštěvu na veletrhu i pod logem TRAVEL profi. A že jsme mohli podebatovat i společně s profesorem Marianem Marschalkem, pro nás bylo víc, než sympatickým přínosem.Autoři „našich“ studentských textů, prací, se sice nedostavili naráz, takže uvádíme alespoň jednu fotografii coby ilustrační. Ale na našem webu, kde již jsou některé práce opublikovány, se brzy objeví i ty další. Věřte, že jsou přinejmenším stejně zajímavé, jako ty, které jste si už přečetli.  Fakt, že se debata přesunula i do jiných expozic, kde jsme měli možnost kromě rozhovoru z očí do očí zaznamenat společenskou i pracovní atmosféru na fotografii, už byl jen výsledkem naprosto logického vývoje dění. Třeba v expozici Českého dědictví UNESCO.Nicméně, k pracím studentů geovědního a montánního turizmu na VŠB TU Ostrava se ještě několikrát vrátíme.       

www.cerna-louka.cz; www.dovolenaostrava.czwww.dolnipoohri.czwww.ostravainfo.czwww.mstourism.cz,  www.technotrasa.cz;