Báseň na osm veršů a desetl let

30. ledna 2022 | | | | | |

Žádné strachy. Nemíním se neobratnými pokusy o poezii dotknout deseti let existence jedné skvělé destinační agentury, popřípadě na sebe prozradit, že verš není mojí silnou stránkou. Nicméně hodláme vám přiblížit alespoň několik momentů ze dvou pětiletek destinační agentury Dolní Poohří a v závěru připomenout úžasné dva první ročníky mimořádně vydařené realizace seriálu běhů a pochodů „Ohřecká osmička“ a nabídnout pár zajímavých typů na víkendový pobyt od zimy do zimy. Opravdu není třeba se obávat nejhoršího, naše „povídání“ nebude veršované. Ale pokud se necháte přesvědčit a Dolní Poohří navštívíte, sami poznáte, že to bude jedna báseň!

Tak: psal se rok 2011 a rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého kraje byla ustavena základní struktura Destinační agentury Dolní Poohří (DA DP) – v pořadí čtvrté. Tím bylo docíleno plného organizačního pokrytí kraje mezi Krušnými horami, Českým středohořím a Českým Švýcarskem. Regionu, kterým protéká modrá a půvabně se vlnící stuha řeky Ohře, na níž jsou jako korálky navléknuta města Klášterec nad Ohří, Kadaň, Louny a Žatec.

Určitě je všechna znáte. Buď jste je navštívili, v tom případě nejméně několikrát nebo si je pamatujete z prezentací na veletrzích cestovního ruchu, popřípadě jste se s nimi alespoň na dálku seznámili prostřednictvím naších textů.  Dokonce možná, že jste byli na některém Císařském dnu v Kadani a pak už nebylo zbytí a museli jste se do města pod bílou radniční věží znovu vracet. Jednou do Františkánského kláštera, jindy na vyhlídku nad řekou, popřípadě na bicyklech dávajících vám úžasné možnosti svobodné volby kdy, a kam se vydat. Jestli si dopřát letní výlet k hladině Nechranické přehrady nebo si vyšlápnout k Prunéřovu, kolem obrovské uhelné jámy povrchového dolu a zastavit se třeba nad Málkovem na ochozu ocelové rozhledny na Skřivánčím vrchu. K večeru se pak vrátit do Kadaně, projít se podle řeky po visuté lávce Vítka Brandy, kolem hradu, projít nábřeží Maxipsa Fíka… a objevovat všechna kouzla Kadaně krok za krokem. Nakonec dopadnete jako my. Budete se do Kadaně, Klášterce a Dolního Poohří vracet kdykoliv to bude možné. Kadaň je neuvěřitelně kouzelná a poetická. Zastavte se na „Žlutém mostě“ a pohleďte! Panorama hodné metropole turizmu.

Za poezií ušlechtilého porcelánu, neméně ušlechtilé hudby a lázeňské pohody je to z Kadaně co by kamenem dohodil. Už máte jistě jasnou představu, kam vás vedeme. Do Klášterce nad Ohří. Do města Lázní Evženie a zámku obklopeného rozlehlým parkem. Do zámku s úžasnou sbírkou porcelánu nejen slavné značky Thun, ale i starého čínského, moderního českého i evropského. Ale také do zámku, kde rád a už dlouhá léta zajíždí koncertovat a povídat o hudbě a houslích jeden z našich nejlepších, ne-li úplně nejlepší Jaroslav Svěcený. I zde platí. Kdo alespoň den, dva pobyl v Klášterci, nemůže se nevracet. Musí se znovu a znovu vydávat na cesty a pěšiny po i proti proudu Ohře, objevovat zříceniny, tu a tam nahlédnout do starého vojenského betonového bunkru nebo se jen tak těšit přirozeným souladem mezi dílem lidským a přírodním.

Nespornou předností Kadaně a Klášterce je těch sedm, osm kilometrů, které je nedělí, které je naopak spojují. Pěšky, na kole, a dokonce i lodí.

Když se k tomu všemu zastavíte v informačním centru v Klášterci nebo v Kadani, bude vám dopřáno vyzobávat jednu turistickou třešničku za druhou, toulat se po zříceninách hradů, obdivovat rozkvetlé podhorské louky nebo si jen tak sednout někde ve venkovské hospůdce a povídat si s lidmi, kteří jsou zde doma.

Ovšem to je stále jen malé, ale podstatné procento turistických možností západního cípu Dolního Poohří mezi Kláštercem a Kadaní.

Poměrně jiné, ale neméně atraktivní je protilehlý, dalo by se říci východní díl Dolní Poohří s městy Žatcem a Louny.

Chmel, chmelnice, komíny sušáren chmele, Chmelařský orloj, Chrám Chmele a Piva, Chmelový maják. A Dočesná. Co dodat, abychom charakteristiku Žatce doplnili? Přinejmenším skutečnost, že město má docela solidně „našlápnuto“ k zápisu do seznamu chráněného dědictví UNESCO. Navíc právě zde, v samém centru slavné chmelařské oblasti má své sídlo vedení destinační agentury Dolní Poohří.

Kdo jiný by vám měl skvěle poradit kam dál než ten nejpovolanější. Tedy ředitel DA DP ing. Lukáš Pichlík. Chlapík po čertech pracovitý, a především plný nápadů a chuti vymýšlet věci nové, nezvyklé a úspěšné. A postupně zapojovat do práce všechny, kdo alespoň trochu fandí cestovnímu ruchu a turistice. Hlavně ale při všech příležitostech představovat celý region, zajímavá místa a v neposlední řadě i staroslavné město Louny.  Pro mnohé z vás by to mohlo být prvním cílem při cestách Dolním Poohřím. Stačí včas odbočit z hlavní silnice a nechat se vést za siluetou trojice nádherných jehlancových střech chrámu sv. Mikuláše a pak vstoupit do města, jehož historické jádro je více jak z poloviny obkrouženo historickými hradbami. Města, které není snadné představit se všemi jeho turistickými, kulturními i společenskými možnostmi. To by bylo téma na několik reportáží a celou dlouhou řadu textů. Ať už o dalších lounských kostelích, muzeích nebo technických památkách. Kdybychom měli splnit nesnadný úkol a sami za sebe, tedy za naši redakci doporučit v Lounech k návštěvě jedno jediné místo, pak by to asi byl amfiteátr v areálu Masarykových sadů a Výstaviště. V roce 1931 bylo postaveno podle návrhu Josefa Chochola a Otakara Poláka – lounského rodáka. Hlavní pavilon je nádhernou ukázkou dobového vytříbeného architektonického funkcionalistického stylu.

Intermezzo: Byl by to odvážný, úžasný a se značně vysokou mírou pravděpodobnosti i úspěšný tah na šachovnici turistických akcí, kdyby se DA DP, Lounům a vlastně i celému Ústeckému kraji podařilo přesvědčit vedení Výstaviště a uspořádat v Lounech zbrusu nový veletrh cestovního ruchu. Všichni přece víme a cítíme, jak zoufale nám všem, turistickou veřejnost nevyjímaje, už druhý rok chybí možnost se vidět, mluvit spolu a debatovat o cestovním ruchu, turistických cílech, o zajímavých a méně známých nebo úplně neznámých památkách, místech a přírodních lokalitách.           

                                

Třeba o takových, jaké byly představeny na loňském a letošním ročníku Ohřecké Osmičky. Pokud s osmidílným seriálem pochodů/běhů Dolním Poohřím, víte, o čem je řeč a víte, na co se můžete těšit už letos zjara. Pokud jste ještě nebyli ani na jedné etapě Ohřecké Osmičky, je nejvyšší čas se začít zajímat kdy a kde se odehraje její první díl ročníku 2022. Vězte, že přípravy jsou už v plném proudu. A tak místo dlouhých souvětí a obsáhlých popisů, které by stejně nedokázaly plně vystihnout atmosféru, nálady účastníků a celkovou charakteristiku, si prohlédněte malou galerii fotografií a pak se sejdeme kdykoliv a kdekoliv v Dolním Poohří i na Ohřecké Osmičce 2022.

                        Zde najdete vše o historii i o aktuálním stavu příprav dalšího ročníku Ohřeceké                   osmičky přehledně a včas.