PROSTĚJOV plný témat, která vás zaujmou

26. srpna 2021 | | | | | | | | |

Je vynikající tradicí znát historii vlastní vesnice, města, národa i státu. Je dobrou tradicí znát historické souvislosti širší, vyznat se alespoň v základních souvislostech, mít dobré povědomí o tom, co nám…

Je vynikající tradicí znát historii vlastní vesnice, města, národa i státu. Je dobrou tradicí znát historické souvislosti širší, vyznat se alespoň v základních souvislostech, mít dobré povědomí o tom, co nám zanechala uplynulá staletí.  Je dobré se vracet na místa, která stojí za návštěvu, pobyt. Tož tedy v návaznosti na nedávnou poznávací expedici do Prostějova, při které jsme se pokusili představit půvabné hanácké město Prostějov – zvaný též Hanácký Jeruzalém – dvěma malým pražáčkům.  Ukázat a popsat zajímavé stavby, zákoutí nebo památky je dobré. Ještě lepší ale je si ověřit, jak hlubokou stopu v nich pobyt v Prostějově zanechal.

A tak už teď se těšíme na Dny evropského dědictví, které Prostějov chystá na letošní září. Nejméně jednou se sem s nimi znovu vypravíme. Celý program Dnů evropského dědictví slibuje bohaté zážitků a nových pohledů na město, jeho historii i současnost.

Je víc než jisté, že i pro vás, vaše děti a vnuky to bude celá sada příležitostí, o nichž náměstkyně primátora města Prostějova Milada Sokolová řekla: „…  veřejnosti se otevřou nejen tradiční prostějovské památky, jako radnice, Národní dům či prostějovské muzeum, ale opět také kino Metro 70, sladovna Castello nebo nově Palírna U zeleného stromu. Věříme, že si z pestré nabídky lidé vyberou a Dny evropského dědictví si užijí…“

POZOR! km jednotlivým prohlídkám je třeba se předem registrovat!

Tak si vyberte:

Radnice a radniční věž Prostějov:

Klenot secese zvenku i zevnitř. Návrh dominantní budovy vyšel z ateliéru prof. K. H. Kepky a stavba byla provedena v letech 1911 – 14 – rychlost dnes nevídaná, kvalita prací vynikající a výtvarná hodnosta díla zatím nedoceněná. Přijeďte, sami se přesvědčíte.

Prohlídky: 11. 9. od 15:00 – spojeno s koncertem NOTA BENE

                      12. 9. od 10:00 do 11:00 hodin,

Radniční věž

Prohlídky: 11. 9. 2021 13:00, 14:00  a 12. 9. 2021 9:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00 

Od září 2011 je radniční věž zpřístupněna veřejnosti. Má čtvercový půdorys o straně 9 m a ve výšce 42,5m přechází v kruh. Ve věži se nachází expozice z historie i současnosti radnice a hodinový stroj. Hlavní vyhlídka, která je umístěna do 9. nadzemního podlaží ve výšce 46m, poskytuje úžasný výhled na Prostějov a okolí.

Kapacita je omezena na 12 osob, doporučujeme objednat na telefonním čísle 800 900 001.

Kontaktní osoba: Kateřina Kimlová, telefon: 582329722

Národní dům

Prohlídky 12. 9 2021 od 13.00 do 14.00 a od 15.00 do 16.00 hodin

Komentovaná prohlídka divadelní části bude doplněná pohledem i do zákulisí. Nevšedním zážitkem jsou prohlídky všech secesních salonků, které si do dneška zachovaly svoji původní podobu. Zájemci se shromáždí u hlavního vchodu do divadla na Vojáčkově náměstí. Komentovaná prohlídka trvá 60 minut, pohyb v budově není bezbariérový, s výjimkou možnosti použít schodišťovou plošinu pro přístup do přízemí divadelního sálu. Národní dům v Prostějově, první skutečně monumentální stavba Jana Kotěry (1871-1923), patří ke skvostům české a moravské moderní architektury 20. století. Národní dům je proměnlivou, jedinečnou a nezastupitelnou scénou každodenního prostějovského kulturního i společenského dění.

Kontaktní osoba. Jana Maršálková, telefon: 582 329 600

Hvězdárna Prostějov

Prohlídky: 13. 9. 2021 od 19:30 hodin

Komentovaná prohlídka prostějovské hvězdárny spojená s nočním pozorováním hvězdné oblohy. Prostějovská hvězdárna nacházející se ve zdejších Kolářových sadech slaví v letošním roce 60 let! Veřejnosti se tak otevře i při příležitosti Dnů evropského dědictví. Pojďte s námi nahlédnout do historie tohoto stánku s kupolí a dalekohledy zahleděnými vysoko k nebi, či hluboko do tajů vesmíru. Počasí nezaručíme, ale příjemný zážitek určitě!

Kontaktní osoba: Iveta Fréhartová, telefon: 724 013 039

Muzeum a galerie v Prostějově

Prohlídky: 14. 9. 2021 od 16:00 hodin

Renesanční památka v centru města, budova sloužila v minulosti také jako radnice. Dnes se zde nacházejí jak stálé muzejní expozice, tak pravidelně obměňované výstavy. Lidé se budou moci v rámci komentované prohlídky seznámit s historií, současností i budoucností této významné památky. Mimochodem, právě budova prostějovského muzea sloužila v historii také jako sídlo prostějovských konšelů. Stará prostějovská radnice se muzeu vlastně říká dodnes.

Kontaktní osoba: Filip Gregor, telefon: 582 330 991

Palírna U Zeleného stromu

Prohlídky: 15. 9. 2021 od 15:00 do 16:00 hodin a od 17:00 hodin

Historie nejstarší palírny Evropy se zrodila 4. července roku 1518, kdy Vilém z Pernštejna udělil právovárečné jedenatřiceti majitelům domů města Prostějov. Mezi vybranými byl i majitel domu U Zeleného stromu Hajný Jež ze Seloutek. Zpočátku se vařilo hlavně pivo. Ježův nástupce Jan Chytrovský investoval do inovací sladovny a pivovarské místnosti. Karel z Lichtenštejna rozšířil majitelům šenkovních domů jejich výsadní právovárečné právo o monopol na pálení a nálev kořalky. Díky uděleným výsadám se zvýšila laťka kvality a o Prostějově se plným právem začalo mluvit jako o městě s nejlepší kořalkou. Vydejte se s námi do historie i současnosti nejstarší palírny v Evropě!

Kontaktní osoba: Pavel Hampl. telefon: 601 088 290

Špalíček – Prostějov

Prohlídky: 16. 9. 2021 od 16:00 hodin

Budova v někdejší jižní části prostějovského židovského ghetta sloužila dříve jako obecní židovský dům, také jako škola. Byla i domovem rodiny posledního prostějovského rabína Ludvíka Schapa. Za minulého režimu chátrala, stejně jako celé někdejší ghetto. Po zbourání větší části ghetta zůstal již pouze relikt zvaný špalíček. Právě zde se nachází dnes krásně zrekonstruovaný dům fungující jako galerie Špalíček. Jde vlastně o dva domy, jeden z ulice Uprkovy a druhý z ulice Hradební. Vydejte se s námi do interiéru domu, který by mohl vyprávět spousty příběhů!

Kontaktní osoba: Filip Gregor, telefon: 582 330 991

Sladovna Castello – Prostějov

Prohlídky: 17. 9. 2021 od 8:00 hodin a od 11:00 hodin

Komentovaná prohlídka sladovny. Sladovnu založili v 19. století bratři Winterové. Své produkty prodávali hlavně do Bavorska a Ameriky. Od konce 19. století funguje v Prostějově v Blahoslavově ulici sladovna, u jejíhož zrodu stáli bratři Winterové. Ti si za dobu svého působení ve sladovnictví vydobyli takový věhlas, že slad z Prostějova vyváželi prakticky do celého světa. Během nacistické okupace byla sladovna arizována, rodina Winterových kvůli svému židovskému původu neunikla nacistické persekuci. Po válce se sladovna stala součástí státního podniku a v podstatě chátrala. Po listopadu 89 získal sladovnu její současný majitel, který navázal na původní um a recepturu bratrů Winterových a výrobu sladu zde obnovil.

Kontaktní osoba: Jana Gáborová, telefon: 603 555 904 

Kino Metro 70 – Prostějov

Prohlídky: 18. 9. 2021 od 11:00 hodin, od 13:00 hodin

Komentovaná prohlídka zákoutí kina. Budova kina Metro 70 představuje kvalitní architekturu sklonku 60. let 20. století. V současné chvíli je jednou z 10 významných staveb Olomouckého kraje řešených v rámci projektu  Národního památkového ústavu zaměřeného na moderní architekturu. Objekt realizovaný v letech 1965 – 1969 podle projektu  brněnského architekta Zdeňka Michala je variací na jeho starší návrh kina Hvězda v Uherském Hradišti. V budově je umístěný i kryt civilní obrany.

Kontaktní osoba: Barbora Kucsa Prágerová, telefon: 582 329 641

Kostel Povýšení sv. Kříže Prostějov

Prohlídky: 19. 9. 2021 od 14:00 hodin

Najděte si článek „Po stopách Jano Köhlera“ a pak se s námi vydejte na vycházku:  Společně projdeme kolem výstavních domů i zámku cestou, kterou lemují sgrafita malíře Jano Köhlera. Byl významným umělcem v oblasti moravského lidového umění, v technice ornamentu a v oboru fresky a sgrafita. V Prostějově se v dobrém slova smyslu podepsal na fasádách vily v ulici Hanačka, na fasádě prostějovského zámku, domu U tří zajíců, U Zlaté studny nebo v kostelech Povýšení sv. Kříže a Cyrila a Metoděje.

Několik ukázet z díla Jano Koehlera, kterým tak půvabně vyzdobil Prostějov

Jeho nesmazatelnými stopami vás provede komentovaná prohlídka, která bude zakončena prohlídkou Kostela Povýšení sv. Kříže. Společně s klášterem Augustiniánů jej roku 1391 založil na místě staršího zničeného kostela Petr z Kravař. Původně gotický kostel byl později barokně upraven, přestavbu projektoval italský architekt Giovanni Pietro Tencalla.

Pohled do ineriéru kostela Povýšení sv. Kříže

V presbytáři nad hlavním oltářem je původní síťová a hvězdicová žebrová klenba. Milovník moderny zde nalezne fresky od Jano Köhlera či cyklus Křížové cesty od Františka Bílka.

Kontaktní osoba: Jana Gáborová, telefon: 603 555 904 

Tak vidíte – je toho docela hodně a vězte, že to zdaleka není všechno, co v Prostějově můžete vidět, poznat, zažít a prožít.

Vzbudili-li jsme váš zájem, vyhledejte si starší články o Prostějově a z Prostějova i okolí na webu, který právě prohlížíte, nebo se obraťte přímo ke zdroji nejbohatšímu a napište nebo zavolejte rovnou do infocentra: