Po stopách muže, který krášlil Prostějov

16. dubna 2021 | | | | | | |

Je výsadou nemnohých zanechat po sobě stopy tak nesmazatelné, jako je architektura nebo její vnější výtvarná tvář. Všichni známe díla Petra Parléře, mnozí se vzpomenou na Jurkoviče, na Karla Hubáčka nebo Gaudího. Avšak jen nemnozí, jdouce Prostějovem, si všimnou děl, která na fasádách nebo v oknech kostelů zanechal muž jménem Jano Köhler, v mnoha případech psáno Koehler. Patříte-li k těm, kdo o jeho životě a práci neslyšeli, přijměte naše pozvání do Prostějova. Slibujeme, že vás seznámíme s mužem, který opravdu uměl, a přitom netrpěl přebujelou představu o vlastní důležitosti a potřebou na sebe upozorňovat nezdravými avantýrami (jak jsme toho dnes mnohdy svědky).

Rodem Brňák, po otci Němec, srdcem a duší Čech a v podstatě hlavně Moravan s mimořádným vztahem k Hané; i když v roce jeho narození (1873) a ještě dlouho poté, byl vlastně Čechem rakouskouherským. Přesto, nebo právě proto mu bylo dopřáno studium na českém gymnáziu v Brně, gymnázium dokončil v Praze v Žitné ulici,  poté studoval na Umprum a Akademii výtvarných umění v Praze u profesorů Ženíška a Pirnera, techniku fresky, sgrafita a mozaiky pak studoval v ateliéru profesora Kamila Hilberta. Pro začátek umělecké kariéry docela krásná společnost.

Bylo mu sedmadvacet let, když neodolal nabídce přátel a na doporučení profesora Suchardy se pustil se do práce na sgrafitech prostějovského zámku. Ano – na těch sgrafitech, které vám na dnešní pouti Prostějovem představíme jako první. To se lámalo století a letopočty začínaly číslem 19.

Zámek na Pernštýnském náměstí v Prostějově      

Původně jej majitel Vratislav II z Perštejna postavil jako pevnost v první třetině 16. století, ale už v druhé půli téhož věku jej nechal přestavět na pohodlné a reprezentativní zámecké sídlo. Dodnes na jeho stavební konstrukci najdeme charakteristické renezanční prvky, mnohde překryté pozdější secesní přestavbou. A právě zde se dostáváme k Janovi Köhlerovi. Jeho sgrafita nesou nezaměnitelnou stopu moderny, secese a art deca. Postava Svatopluka se třemi pruty je zejména pro aktuální dnešek vynikající připomínkou poučení z českých dějin. Figury v hanáckých krojích jsou doplněny masivními pásy s rostlinnými motivy, dolní část fasády zdobí pruhy s charakteristickými renezančními „psaníčky“. Krásným vyznáním k Hané a hanácké řeči jsou i nápisy doslova „zabalené“ v ornamentální sgrafitové fazetě, z nichž ten, který se nám líbí nejvíc, zní: „Hanák tade bode do skonání světa – tento staré zámek dyl o štere leta“.  O kousek dál najdete přadlenu v hanáckém čepci, jinde zase Hanáka s vnukem. Jde o alegorii spořivosti, Stařeček a chlapec. Záměrem tohoto sgrafita byla především skutečnost, že v zámku měla být záložna a zastavárna, tento spolek také r. 1893 zámek koupil a rekonstruoval jej, sgrafito také doprovázel tento text: „Co tě chebi, tade vepuč, co máš zbetkem, tade olož.“ Při renovaci fresek v letech 1958 – 1959 bratry Janem a Františkem Třískovými byl text odstraněna a místo toho zde dali jiný text: „V Prostijově na renko, je tam pěkny stáni, stojijó tam štere koně vrany.“ Nepřehlédněte ani pevným zámkem uzamčenou kasu a v ruce chlapce peníz, který za chvíli skončí s cinknutím uvnitř. Hanáci byli vždycky pracovití, šetrní a dobří hospodáři. Jak jinak by se celá Haná mohla stát regionem proslulým svým pověstným bohatstvím. A na závěr, trochu skryté za listím stromu najdete i výjev z tak zvaného „Honění krále Ječmínka“ tedy scénu ze selské bouře. Pozorně si scénu prohlédnete a hledejte mušketýra s vysokým kloboukem na hlavě – tak ztvárnil Jano Köhler sám sebe.

Ovšem tou nejzajímavější scénu tvoří dvojice slunečních hodin – jeden ciferník je z jedné strany druhý hned za rohem. Každý ciferník má jinak postavenou číselnou řadu, takže pozornému divákovi neunikne že stejný čas panuje i „za rohem“.. Krásné dílo! Ciferníky bohatě zdobené ornamenty samozřejmě opět zdobí nápisy: Moudré „Ranní ptáče dál doskáče“ doplňuje neméně poučné: „Čas běží jako voda, každé chvilky věčná škoda“.

Bylo by chybou, stát před zámkem a nenahlédnout dovnitř. Prohlídku některých sálů je možné si dohodnout v Informačním centru hned vedle radnice.

Pernštýnské náměstí 5 – dům U tří zajíců

Kdo dnes ví, kdy se na starém domě, ve kterém se kdysi připravoval slad, vařilo pivo, pálila kořalka a kam chodili Prostějováci na pivo nebo jitrnice či syrečky objevil železný štít se třemi poskakujícími zajíci. Bylo to kolem roku 1556 za majitele domu prostějovského purkmistra Jana Tišnovského. A protože tradice a domovní znamení se mají uchovávat a je dobré je mít ve vážnosti, Richard a Marie Vařekovi, další z řady majitelů domu, si nechali na fasádu zhotovit nové – ovšem s původním tématem. Dům dnes vypadá určitě jinak než kdysi. Také vám v něm nikdo nenabídne napěněný žejdlík – ale to nevadí. Třeba se necháte zlákat k malému nákupu v Prostějovské lidovce. Ale postůjte a prohlédněte si tři zajíce – stojí za to. A tak na jednom malém náměstí si můžete porovnat, jak skvěle Jano Köhler zvládat techniku fresky, sgrafita i mozaiky. Ale přece jen, tento dům se ke své dávné tradici přece jenom trochu „hlásí“; v zadní části – ve Fügnerově ulici – je bar U Tří zajíců…

Náměstí T.G.Masaryka 21 – dům U Zlaté studny

Poutavou historii má starý právovárečný Dům U Zlaté studny. Už ve 14. století se zde legálně pálila prostějovská pálenka, jistě předchůdkyně slavné Starorežné. Kdo všechno v něm bydlel a provozoval čilý obchod, není až tak podstatné. Všimněme si ale letopočtů 1666 a 1936. První je datací postavení pískovcového portálu a druhý značí rok, kdy Jano Köhler vytvořil domovní znamení se scénou mladé ženy čerpající vodu ze studny se starobylým rumpálem. Signováno: „KOE“. Působivým dojem ve vás zanechají i sgrafita s rostlinnými motivy pod okny prvního poschodí.

Náměstí T.G.Masaryka 5 – dům u Měsíčka

Svoji podobu dostal po zničujícím požáru v roce 1697. Dodnes stojí s důstojným sebevědomím, jako by shlížel na lidské hemžení s moudrým pochopením. Chceme-li obdivovat další Köhlerovo dílo, musíme zvednout zrak až pod střechu, k atikovému štítu. Mozaika z keramických destiček znázorňuje Pannu Marii královnu stojící na Měsíci. Možná se vyplatí vytáhnout z batohu dalekohled – pak se vám mozaika zjeví se všemi detaily.

Součkův dům, Hanačka 2   

Tento dům je pokládán za jakýsi „osamělý výhonek české renesance v Prostějově“ (tak jej označila vnučka a dcera majitelů Eva Hrubanová – Součková). V ulici Hanačka – jistě nejkratší v celém Prostějově, se vyjímá jako elegantní vzducholoď vytvořená fantazií zdatného autora ve stylu fantasy. V okolní zástavbě působí vážně až neskutečně neorenesančně lehce. Nároží ozdobené bosáží – tedy surovými tesanými kameny, štít s dvěma falešnými věžičkami se slepými „střílnami“, čtvrt a půlkruhové „krajkoví“ nad základní trojúhelníkovou linií štítu s plechovými vlaječkami, pod střešní římsou je pás zdobných sgrafit. Celkový dojem: mimořádný. Ale to vše jsou jen působivé ozdoby kolem centrální scény ve štítu. „Ručička“ velkých slunečních hodin vyrůstá z tváře slunce, aby svým stínem mířícím k římským číslicím od VIII do XII a pak od I po IV přecházela přes centrální postavu anděla s kružítkem a trojúhelníkem, jako atributy umění stavitelského. Jak už bývalo zvykem, Jano Köhler do velké scény kolem hodin zpracoval figurální symboliku nectností počínaje nepoctivostí, marnivostí a konče válkou se společným heslem „svízel“, a aby na druhé straně jako morální protiváhu ztvárnil pár v bílých řízách s růžemi jako symbol „útěchy“. Uprostřed je sedící postava kronikáře s brkem v ruce. Zajímavostí je, že střecha věžičky na domě byla inspirovaná spodní částí Eiffeelovky; právě tento nápad zde uplatnil Ing. Souček a inspirací mu byla Světová výstava v Paříži v roce 1889, kterou navštívil jako student.

Zajděte k Součkovu domu do uličky Hanačka a zkuste se alespoň na chvíli chovat úplně jinak než většina kolemjdoucích. Nestyďte se, zastavte se. Zvedněte hlavy a obdivujte. Třeba se zastaví i ostatní, kteří kolem chodí už roky a možná si ještě nestačili všimnout a třeba ani nevědí, kdo že je to pod velkou scénou podepsán. Jak že je to napsáno? Aha! J. Koehler.

Vrlův nájemní dům, náměstí Edmunda Husserla 8

Náměstí pojmenované po významném filozofovi leží jen kousek od „dolního“ konce náměstí T.G.Masaryka, tedy tak říkajíc v centru. Dům určený k nájemnému bydlení nechali postavit manželé Vrlovi. Josef Vrla byl významným prostějovským politikem, novinářem a vydavatelem. Nový nájemní dům byl tedy nejen dobrou investicí, ale i jakousi vizitkou úspěšného podnikatele a podporovatele kulturního dění ve městě. Ve své době působil dům elegantněji než dnes, a pokud bychom měli možnost nahlédnout do některých z bytů, jistě bychom ocenili i zimní zahrady, které jsou jejich součástí.

Pozornému pozorovateli neunikne ornamentální sgrafitová výzdoba a ve druhém patře pak i portréty moravských tiskařů Jana Olivetského, Jana Günthera a Kašpara Aorga. Letopočet 1871 pak značí rok založení Vrlovy tiskárny.

Kostel Povýšení sv. Kříže, Filipcovo náměstí

Jano Köhler byl velmi pracovitý člověk a je znám především jako „malíř chrámů“, byl autorem ikonografie Cyrila a Metodějě a řady našich světců, tato tématika mu byla nejbližší, vymaloval a vyzdobil stovky kostelů. V kostele Povýšení sv. Kříže můžete obdivovat rozměrnou fresku sv. „Václava“ na koni v doprovodu dvou andělů, pak ještě fresku „Proměňování na Hoře“ a celý pás menších fresek věnovaných velkému požáru Prostějova se sv. křížem a postavami sv. Heleny, Metoděje, Božetěcha, Prokopa a Ludmily. Nad „vítězným obloukem“ – to je ten triumfálně působící architektonický prvek mezi hlavní lodí, čili chórem a kněžištěm, tedy prostorem s oltářem – je pak Köhlerova freska „Kristus Pantokrator“  -tedy vládce všehomíra. Kromě toho ještě zpracoval několik okenních vitráží s postavami svatých.

Kostel sv. Cyrila a Metoděje, Brněnská ulice

To je lahůdka. Osudy kostela byly hodně dramatické a můžeme považovat za štěstí, že můžeme nahlédnout do dalšího „šuplíku“ Köhlerovy výtvarné pokladnice. Už prvnímu pohledu do interiéru nám nemůže uniknout oltářní obraz obou věrozvěstů, rozměrné stropní obrazy Zmrtvýchvstání Páně a Panna Marie Nanebevzatá. Ale nejen uvnitř i venku, na městském hřbitově najdeme mimořádně hodnotná díla Jano Köhlera. No, jak už asi tušíte, náhrobek dekorovaný keramickou mozaikou si mohl dovolit jen člověk důležitý a bohatý – patří významné prostějovské rodině Součkových. Hrobka Dostálových-Lutinových, respektive hlavní scéna na něm zachycující Nikodéma a Josefa z Arimatie pohřbívajících .Ježíše Krista s postavou truchlící Panny Marie patří k nejvýznamnějším Köhlerovým dílům. Ale posuďte sami.

Pokud byste a podlehli kouzlu výtvarného vidění Jano Köhlera a chtěli vidět jeho další práce, na celé Hané i jinde na Moravě jich najdete celou řadu – v Luhačovicích, Litovli, Kroměříži i v Kyjově, na Hostýně i v Olomouci – ale to už byste museli pátrat sami, nebo se obrátit o radu do prostějovského turistického informačního centra.

Ostatně tam se vám dostane informací mnohem víc i o dalších turistických atraktivitách krásného, klidného, pohostinného a veskrze příjemného města Prostějova.