Až tam, kde sloužli „vybranci“

24. dubna 2022 | | | | | | |

Možná, že zatím nevíte, kdo to byli „vybranci“ a kde, a hlavně proč někde vůbec sloužili. Je-li tomu tak, máte šanci obohatit svoje vědomosti a zažít pár pěkných dní v místech, o kterých jste určitě slyšeli, ale ví Bůh, kdy jste je naposled navštívili. Tož vzhůru do Mostů u Jablunkova a za památkami a přírodou Jablunkovského průsmyku. „Přijeďte, budete vítáni a dobře se o vás postaráme“ …

Míst, kde se mluví po naszymu, je v kraji kolem Jablunkova mnoho. Ale jen jedny jsou Šance. Tedy osada Šance, která své jméno dostala podle skutečných a docela dávnověkých opevněných strážních místech, která sloužila jako obranné body především proti vpádům Turků, kteří v dobách, kdy středověk byl vystřídán novověkem čas od času chtěli uspokojit svoje mocenské choutky ozbrojenými vpády na území Moravy právě přes Jablunkovský průsmyk. Jednoduchých, většinou dřevěných „šancí“ stávalo v okolí hned několik. Ale už dávno po nic není ani památky – než snad ve starých kronikách a zápisech, kolik že „vybranců“ musela dodat ta nebo ona ves. Býval to každý šestý muž vhodného věku a dobrého zdraví. Ovšem požívali za službu i jistých výhod – podobných těm, které si možná pamatujete ještě ze školní četby Jiráskových Psohlavců.

 

Ale jak šel čas, měnily se válečné zbroje, techniky i strategicko-technické plány, bylo nutné přizpůsobit i obranná postavení a  taktickou výzbroj.

Stalo se v polovině sedmnáctého století, že zabezpečení Jablunkovského průsmyku si nutně vyžádalo stavbu daleko pevnějšího, sofistikovanějšího systému, opravdové pevnosti. Jako nejvhodnější místo pro takovou stavbu byl vybrán terén u dnešní osady Šance, nějakých 13 kilometrů od Jablunkova a s bídou čtyři kilásky od Mostů u Jablunkova. V pevnosti Velká šance tenkrát sloužily skoro čtyři stovky mužů, většina z nich byli právě „vybranci“. Poměrně krátce na to byl celý objekt pobořen Uhry a potřeba výstavby vhodného a účelného opevnění byla o to naléhavější.

První doložené zprávy o Velké šanci pochází z roku 1621. V šedesátých letech téhož století již pevnost plnila svoji funkci a v roce 1671 byla prohlášena zemskou pevností.

Událostí dalších desetiletí byly různě významné a dramatické, které vedly k rozhodnutí původní šance přestavět a zmodernizovat. Postupně Velká Šance prošla třemi velkými přestavbami. První v letech 1663 – 64, druhá mezi roky 1724 a 1729. Poslední pak na konci první dekády devatenáctého století. Ta už měla všechny znaky tehdejší moderní pevnostní stavby s pěti paprskovými výběžky, kasárnami, kuchyněmi, konírnami, sklady a zbrojnicemi, tedy s výbavou pro celou posádku. Vnější valy byly zpevněny kameny. Ovšem dalo by se říct, že stavba byla úspěšně dokončena, ale už nikdy se nestala místem významných vojenských akcí. Jejich význam postupně upadal a v polovině 19. století se staly zdrojem stavebního kamene pro stavbu domů lidí žijících v blízkém i vzdálenějším okolí.

Tolik tedy alespoň stručně k historii.

A jaká je současnost?

Na torzu původní Velké šance se před několika lety začal rodit nový a atraktivní areál, který nejen uchovává a udržuje významnou vojensko-technickou památku, ale skýtá i zajímavý, poučný, a kromě jiného i celkem dobře dostupný turistický cíl. Už ale nikoliv jako stavba, která by měla plnit vojenské a obranné cíle, ale jako historické místo, jako výpověď o uplynulých stoletích a událostech, které se do učebnic dějepisu nezaslouženě dostaly jen na sám okraj, pokud vůbec.

Co jsou Šance dnes?

Před staletími šance bránily cizincům ke vstupu do Jablunkovského průsmyku a dále do země – dnes lákají k návštěvě.

Unikátním, zajímavým a do značné míry interaktivním turistickým cílem, který se stal i součástí projektu TECHNOTRASA realizovaného Moravskoslezským kraje.

Co všechno vás na Velké šanci čeká, nám přiblížil marketingový manažer Návštěvnického centra – Opevnění šance Petr Kolčárek:

  • Uvidí, jak Velká šance vypadala v roce 1809
  • Proč tu stála
  • Kdo na Velké šanci sloužil
  • Seznámí se se zbraněmi a nástroji, které používala posádka
  • Může si vystřelit z mini modelu děla
  • A hlavně si prohlédne Velkou šanci v podobě, kterou má dnes

Pane Kolčárku, proč tak stručně?

„No přece proto, že daleko víc než několik jakkoliv dlouhých odstavců nabídneme, poskytneme, předvedeme a ukážeme návštěvníkům přímo na místě, tedy u nás na Velké šanci a v Návštěvnickém centru.

Kromě toho rádi poradíme, kde se ubytovat, kde se dobře najíst, kudy nejlépe pěšky nebo na kole, popřípadě kde se vykoupat. A nakonec rádi všechny pozveme na Velkou šanci v bílém, tedy v zimě.“

 

Kontakty

Návštěvnické centrum opevnění šance, Mosty u Jablunkova 1165

Tel: +420 596 412 068, Email: sancnc@gotic.cz

www.opevneni-sance.cz

FB: @NCSance