Zvláštní zpráva o malé lesní mši

19. září 2021 | | | | | |

Jsou místa, kam míří ročně stovky tisíc poutníků. Jsou místa, která svojí proslulostí, velebnými chrámy nebo historií předčí nejednu turistickou destinaci jakkoliv all inklusive. Jsou místa, která na mapách církevní turistiky trvale zaujímají přední pozice. Jsou však místa, která s pravděpodobností blížící se jistotě neznáte. Nestojí na nich barokní, gotické nebo modernistické chrámy – mají však vysoké nebe. Mše zde neslouží ani biskupové, ani kardinálové. Ani se zde nescházejí tisíce věřících – jen třeba pár desítek. Přesto jsou to místa, která stojí za pozornost věřících i těch, kdo pochybují.

Naše zvláštní zpráva o malé mši vás možná zaujme. Když pro nic jiného, tedy pro ten prostý vesnický příběh, jehož počátek není příliš zřetelný. Ale proč by měl být?

Mariánský obrázek na lesní cestě v celé své kráse je výsledkem aktivit několika všímavých lidí z Velenova a podpory, kterou celé akci dal i obecní úřad. 

Jen nejasně podložené zprávy popisují ve dvou nebo třech verzích důvody, proč „od nepaměti“ stál na vzrostlém smrku při lesní cestě spojující obec Velenov s nedalekou Žďárnou na Drahanské vrchovině byl mariánský obrázek s křížkem. Možná zde opravdu došlo k události, která dala dostatečný důvod na silný kmen připevnit obrázek Panny Marie. Kdo ví. Ale je to až tak důležité? 

Důležitější je, že nakonec došlo k tomu, co se ve světě děje neustále. Smrk, jakkoliv ztepilý, nakonec neodolal věku, vichrům či dřevorubeckým harvestorům. Mariánský obrázek při cestě, po které chodily generace obyvatel Velenova do kostela zůstal ležet na zemi. Tedy jeho torzo.  

Je dobře, že lidé nejsou lhostejní. V srpnu letošního roku se díky přirozeně nenásilné spolupráci stalo, že v místech, kde kdysi stával hustý les, k obloze zamířil svoje dva prsty opracovaný pilíř a na něm se v plné kráse ocitl obnovený Mariánský obrázek s křížem.

Jistě, nejedná se o poutní místo proslulé zázrakem, nebo zjevením. Není zde zázračný pramen, ani jinak mimořádná přírodní zvláštnost. Jen ten obrázek.

Asi se ptáte, proč přinášíme zprávu právě o místě, které vlastně není nijak zvlášť zajímavé, atraktivní nebo mimořádné.

Ale to je přece omyl.

Mariánský obrázek na Velenovem zajímavý, atraktivní a mimořádný je. Čím? No právě tím, že je tak zvláštně obyčejný. Že se nechlubí žádnou mimořádností nebo proslulostí.

A tak se o něm nedočtete v žádných turistických bedekrech, nebude o něm vysílat rádio ani televize, nikdo k němu nepovede mnohohlavé procesí.  

Ono není záměrem této zvláštní zprávy vyvolat masový zájem. Ale až neodoláte vábení našich předchozích nebo i budoucích reportáží z Velenova, Valchova, Suchého, nebo Boskovic a přijedete do jednoho z nejpůvabnějších koutů Drahanské vrchoviny, zkuste najít lesní cestu z Velenova do Žďárné. Zastavte se u Mariánského obrázku. Třeba se zde potkáte s někým ze čtyř desítek lidí, kteří se po obrázkem sešli na malé lesní mši – tedy spíš na malém setkání, které sympaticky civilně celebroval kněz zdejší farnosti.

Kus krásného řemesla na obnově Mariánské obrázku odevzdal pan Otakar Janků z Velenova

Není záměrem vyvolat masový turistický zájem, není třeba organizovat zájezdy. Přijeďte sami, s přáteli, dětmi, vnuky a vyšlápněte si po lesní cestě. Možná zde potkáte pár milých lidí, kteří vám poví mnohem víc, než jsme dokázali v této malé „zvláštní zprávě“.

www.velenov.cz