Žatecká Dočesná jinak!

21. července 2021 | | | | | |

Na sám konec předchozího článku o Žatci a jeho cestě k zápisu do seznamu dědictví chráněných UNESCO jsme napsali větu: “Někde mají vinobraní, někde dožínky, jinde třeba trnkobraní.“ Ano, slaví se…

Na sám konec předchozího článku o Žatci a jeho cestě k zápisu do seznamu dědictví chráněných UNESCO jsme napsali větu: “Někde mají vinobraní, někde dožínky, jinde třeba trnkobraní.“ Ano, slaví se poutě, hody i jízdy králů. Jsou oslavy veselé, a ještě veselejší a především tradiční. Schází se na nich známí se známými, rodí se nová přátelství, dobře se jí a k toku, jak jinak nemůže chybět nápoje s jistou mírou schopností opájet.

Těžko bychom čekali, že na Moravě při hodech bude hlavní medicínou pivo, že ve Vizovicích při Trnkobraní budou úrodu švestek oslavovat vínem. Je tedy naprosto pochopitelné a nezbytné, aby se v Žatci, v hlavním městě chmele a piva, při oslavě úspěšné sklizně chmelových šišek slavilo něčím jiným než skvělým pivem.

Možná nevíte, že první Dočesná jako organizovaná velká oslava dne, kdy padly poslední štoky, se v Žatci slavila už v roce 1830. Pozoruhodnou skutečností je, že pořadatelem byl cech vinařů – v té době se v kraji pěstovalo i víno a pěstitelé chmele byli cechovní kolegové. Po roce 1848, kdy byly cechy zrušeny, přešla pořadatelská odpovědnost na spolek odborníků a pěstitelů chmele.

Ale určitě se oslavy sklizně chmele v Žatci odehrávaly mnohem dříve. Vždyť chmelnice zde stály už před rokem 1348 – jak praví jeden záznam o prodeji statku s chmelnicí.

Přenesme se teď přes všechna ta dlouhá staletí do současnosti, k letošní Dočesné. Opět bude trochu jiná.

Vzhledem k epidemiologické situaci se ani letos, stejně jako před rokem, nebude konat tradiční Dočesná, která měla podobu obrovské dvoudenní akce, jíž se zúčastňovaly desítky tisíc lidí. Nahrazuje ji opět docela dlouhá řada menších akcí, které se mohou konat jak ve městě, tak v místních částech. Tyto akce podpoří Město Žatec finančním příspěvkem.

K modelu Žatecké Dočesné jinak a podpoře menších akcí různých pořadatelů letos znovu Komise pro kulturu a cestovní ruch přistoupila poté, co se loňská premiéra osvědčila.

Jednou z největších výhod Žatecké Dočesné jinak je fakt, že se akce, připomínající chmelařskou tradici, konají po celém městě včetně jeho místních částí a v průběhu celého léta. Těšit se můžete např. na Den otevřených dveří na letišti Macerka, Beerparade, Cinema Techstage, Zakončení prázdnin v Žateckém pivovaru, Pestrofest, Chmelový dvorek po druhé, Den Českého Piva aj.

Kompletní program Žatecké Dočesné jinak bude zveřejněn jednotlivě na měsíce červenec, srpen a září. Veškeré aktuální informace o akcích naleznete na webových stránkách města Žatce www.infozatec.cz a sociálních sítí.