Váš turistický cíl – královské město Žatec

24. dubna 2022 | | | | |

Kdysi, v dobách, kdy Kosmas sepisoval svoji slavnou Chronica Boemorum, byly hrad Žatec – tehdy nazývaný Satz – a jeho podhradí obývány pyšným kmenem Lučanů. Historikové se sice občas přou o…

Kdysi, v dobách, kdy Kosmas sepisoval svoji slavnou Chronica Boemorum, byly hrad Žatec – tehdy nazývaný Satz – a jeho podhradí obývány pyšným kmenem Lučanů. Historikové se sice občas přou o jejich skutečné existenci, ale myslím, že stále můžeme brát Jiráskovy Staré pověsti české i legendu o Luckém knížeti Vlastislavovi a o porážce jeho vojska knížetem Neklanem jako krásný literární doklad o existenci samotného Žatce, ale i o celém kraji, který dnes známe kromě jiného i jako turistickou destinaci Dolní Poohří. Samozřejmě s vědomím, že ne všechno, co si můžeme přečíst v Jiráskových „pověstech“ nebo vidět v nádherném animovaném filmu Jiřího Trnky, je historicky dokázáno.

Nicméně Žatec skutečně byl, je a určitě i v dalších desetiletích a staletích bude městem právem se pyšnícím přídomkem „královské město“ a hodným vaší pozornosti.

Vítejte tedy v Žatci!   

Zveme Vás na návštěvu královského města Žatce, které patří mezi nejstarší města ve střední Evropě. První zmínku o něm najdeme už v kronice z roku 1004 Anno Domini. Snad každý ví, jak pevně je Žatec znám po celém světě díky rostlině zvané chmel. Už více jak 800 let se kolem města pěstuje a sklízí zelené šišky, bez nichž by se nikomu nemohlo podařit uvařit nápoj oblíbený na všech kontinentech, totiž pivo. Tradice chmelařství a pivovarnictví zanechaly v Žatci nesmazatelné stopy nejen v historii, ale i v architektuře – pivovar, sušárny chmele, komíny… mnohé dodnes stojí a město velmi usiluje o jejich zachování a rekonstrukci. Mnohým se podařilo vdechnout i nový život.

Pojďte a vstupte do Chrámu Chmele a Piva. Je to je zábavný a poučný komplex sahající svými kořeny do bohaté tradice pěstování chmele. Nejdříve ale vystoupejte nebo výtahem vyjeďte na ochoz Chmelového majáku a shlédněte unikátní 3D animaci. Ale nezapomeňte si Žatec a docela daleké okolí dobře prohlédnout a pořídit i pár fotografií. Teprve potom se nechejte pozvat na prohlídku Labyrintu a Erbovní síně. Víc raději nebudeme prozrazovat. Zřejmě uvidíte, co jste ještě neviděli a dozvíte se, co jste nevěděli. Pozorným návštěvníkům neunikne ani zvláštní „plastika“ nad vchodem do Chrámu Chmele a Piva. Je to Chmelový orloj, jediný svého druhu na světě, který zaujme svým netradičním zpracováním. Ukazuje nejen správný čas, ale i to, co čeká lidi dobré – to jsou ti, co pijí pivo i lidi nedobré – tedy ty, co pivem zhrdají.

              Až budete v Žatci, postůjte pod zdejším orlojem. Čas ale není důležitý. Scény na orloji! Ty jsou hodny vaší pozornosti.

Součástí komplexu Chrámu Chmele a Piva je i Klášterní zahrada – oddychová a relaxační zóna s množstvím rostlin a zvířat a také galerie Sladovna. Sousedem Chrámu Chmele a Piva je Chmelařské muzeum, které je se svými 4000 m2 největší expozicí svého druhu na světě. Na této ploše najdete zdokumentovaný, popsaný a populární formou představený kompletní vývoj chmelařství od počátků pěstování chmele v raném středověku až do začátku druhé poloviny 20. století.

Nově připravená expozice v radniční věži s názvem Žatec v proměnách času propojuje bohatou historii města a radnice od založení až po současnost. Nechybí v ní základní historická data, představení nejzajímavějších osobností, které v Žatci buď žily nebo sem zavítaly. Výstava se také věnuje historii radničních hodin, válečným událostem a shrnuje vše, co stálo nebo mělo stát na místě dnešní chmelničky, která je tou nejmenší, ale nejkrásnější na světě. Celá expozice je zakončena výstupem na vyhlídkový ochoz, který nabízí unikátní pohledy na Žatec a přilehlé okolí.

Historický střed města mimo jiné nabízí řadu významných staveb od doby románské po secesi. V žádném jiném městě na světě nenajdete tak unikátní komplex chmelařských budov, uliček s náměstím v těsném sousedství středověkých hradeb. Návštěvníci mohou vidět také Chrám Nanebevzetí Panny Marie, židovskou synagogu, která je 2. největší v České republice, městské opevnění se dvěma dochovanými branami – Kněžskou a Libočanskou, Regionální muzeum K. A. Polánka s řadou stálých i měnících se expozicí. Muzeum Homolupulů a Muzeum pivovarnictví do dnešní uspěchané doby přenáší klidný pohled na historii výroby piva v našem městě a mnoho dalšího.

Od 11. 6. 2022 se veřejnosti otevře každou sobotu a neděli od 10.00 – 16.00 hod. Mederův dům, který nese název po posledních německých majitelích a stojí v centru města několik století. Zcela jistě jde o jeden z nejstarších žateckých domů. Z této památky zbylo jen obvodové zdivo a zachované sklepení a Spolek Mederova domu se zasloužil o celkovou rekonstrukci domu, a tudíž i jeho záchranu. Ale to je možná budoucí samostatné téma. Mederův dům se brzy stane dalším významným dokladem o životě v Žatci. Jeho připravované expozice pak novým, atraktivním turistickým cílem.

Podobně, jako úplně nové Přírodovědecké centrum plné unikátních technických řešení představujících vesmír i Zemi v expozici Věda na kouli a celou škálu přírodovědných, matematických, fyzikálních nebo chemických procesů v expozici Digitárium. Také sem, do světa vědy a techniky se brzy vrátíme.

Přijeďte se tedy co nejdříve podívat do města, jehož motem je – historie-pivo-chmel-atmosféra.