Jak bylo v Jablonci nad Nisou?

22. března 2023 | | | | | |

Jsou dvě verze o původu jména příhraničního, dnes statutárního města Jablonec nad Nisou. Podle jedné vzniklo město u zájezdního hostince stojícího na křižovatce významných obchodních cest, před kterým stávala vzrostlá…

Jsou dvě verze o původu jména příhraničního, dnes statutárního města Jablonec nad Nisou. Podle jedné vzniklo město u zájezdního hostince stojícího na křižovatce významných obchodních cest, před kterým stávala vzrostlá a krásná jabloň – v místech dnešní křižovatky „U Zeleného stromu“. Druhá hovoří o místě, kde se vybíralo „gabulum“, tedy mýto. Ať už je věrohodnější jedna nebo druhá, obě byly historicky spjaty s obchodními cestami a stezkami, s cestováním. Ať už za obchodem za prací nebo za poznáním.

Tak to bylo před staletími. Jakou pozici má Jablonec dnes? Kromě toho, že je město dodnes spojováno s krásou české bižuterie, snaží se Jablonec dobýt si své místo i na cestovních, cestovatelských a turistických mapách současnosti. Je městem, kam se koncem každé zimy sjíždějí zástupci a představitelé moderního cestování na veletrh EuroRegionTour. Nevelkou, poměrně komorní, ale svého druhu významnou akci, kterou si oblíbili vystavovatelé nejen z celého Česka, ale i ze sousedního příhraničí německého a polského.

Je to jen pár dní, kdy jsme se i my přijeli podívat na EuroRegionTour 2023, abychom společně s přáteli a partnery viděli, slyšeli, ale také byli vidět a slyšet.

Tak jako celý turistický obor, tak i veletrh EoroRegionTour v Jablonci nad Nisou poznamenaly celoevropsky a celosvětově nedobré události covidové, energetické, finanční i bezpečnostní.

Zmodernizované prostory Eurocentra, někdejšího výstaviště opět obsadily stánky z mnoha míst, měst a regionů, které vědí, proč do Jablonce přijet a jak oslovit návštěvníky – turisty.

Všichni, kdo se v oboru produkce a organizace veletržních akcí pohybují vědí, jak nesnadné je vše připravit tak, aby byly spokojeny „obě strany výstavních pultíků“. Zejména, pokud rostou ceny všech komodit, bez nichž se žádná taková akce nedá uspořádat. O to cennější je skutečnost, že se to opět podařilo. Byť je třeba poznamenat, že letošní EuroRegionTour byl o něco skromnější, přijelo méně vystavovatelů a byl znát i úbytek návštěvníků. To ale naprosto neznamená, že by klesal zájem o turistické nabídky. Jen celková situace je složitější a méně přejícná.

Patří tedy díky všem, kdo to nevzdávají. Organizátorům z Eurocentra i vystavovatelům, kteří nelitovali námahy, času a ani peněz a přijeli znovu i z krajů a regionů poměrně vzdálených. A nelitovali.

Je potřeba ocenit, že ani letos EuroRegionTour nevynechali už tradiční účastníci z kraje Plzeňského, Moravskoslezského. A samozřejmě i z Destinační agentury Ústeckého kraje, z Dolního Poohří. Zájem o jejich nabídky byl i přes menší počet návštěvníků nezanedbatelný. Zejména poté, co jsme s ředitelem DA Dolní Poohří Ing. Lukášem Pichlíkem strávili pár desítek minut na jevišti, kde jsme společně představili celý region i s jeho čtyřmi hlavními městy Kláštercem nad Ohří, Kadaní, Žatcem a Louny. Reakce publika byla znát prakticky hned, co jsme se vrátili k pultíku. Že se pak naprosto přirozeně skoro všichni obrátili s dotazy i k sousedním stánkům Moravskoslezského a Plzeňského kraje, bylo jen logickým důsledkem. Možná by právě tato drobná skutečnost byla jistým návodem, jak lze aktivně spolupracovat mezi regiony a kraji kdykoliv a kdekoliv.

Rádi využijeme této drobné zkušenosti i na konferenci Stop & Stay, která se uskuteční v Žatci už za pár dní – 28. března 2023. Přijeďte!

Co dodat na závěr?

EuroRegionTour byl, ač nevelký, příslibem, a hlavně výzvou pro všechny, kdo jej letos vynechali.

Třeba organizátoři najdou způsob, jak aktivovat zájem mezi vystavovateli, třeba se víc vystavovatelů odhodlá vystoupit na jeviště a všem ukázat víc a barvitěji, než je zvládnutelné u výstavního pultíku. Mluvené slovo s doprovodem fotografií nebo krátkých videí na projekční ploše zvládne víc než pasivní očekávání v expozici.

Ale to platí pro všechny veletrhy a prezentační akce obecně.

www.kulturajablonec.cz

www.turisturaj.cz

www.dolnipoohri.cz

www.mstourism.cz

www.visitliberec.cz